SV

Studier vid sommargymnasium

Sommargymnasiekurserna är avsedda för gymnasister, grundskolans högstadieelever, studerande vid yrkesinstitut samt för vuxenstuderande.

Sommargymnasierna är intensiva studieperioder på en till två veckor där du kan:

  • avlägga en eller flera gymnasieavsnitt
  • repetera grundskolans lärokurser och förbereda dig för gymnasiestudier
  • repetera studieavsnitt
  • få inspiration till nya hobby-, färdighets- eller konstämnen med hänsyn till fortsatta studier eller yrkesval
  • förbättra dina språkkunskaper tillsammans med språklärare och ungdomar, som har ett annat modersmål
  • få egna internationella erfarenheter såväl i Finland som utomlands

Sommargymnasiet i östra Nyland erbjuder abikurser speciellt för de svensktalande studenter.

Sommargymnasierna genomförs som heldagsstudier. I kurserna ingår inkvartering, helpension, utflykter samt fritidsprogram. Du kan delta i en eller flera studieavsnitt. För undervisningen i sommargymnasierna svarar kompetenta gymnasielärare. För att utveckla undervisningsmetoderna samarbetar vi med olika lärarorganisationer och institutioner för lärarutbildning.

Tillgodoräknande av studier

Enligt gymnasielagen säger att en studerande får i gymnasiets lärokurs räkna sig till godo i andra sammanhang slutförda studieprestationer om dessa till sina mål och till sitt centrala innehåll motsvarar gymnasiets lärokurser. Timantalet, målet, innehållet och bedömningen av sommargymnasiets lärokurser sker enligt kraven för gymnasiets läroplan.

I fråga om tillgodoräknande av sommargymnasiestudierna skall studeranden på förhand komma överens om detta med rektorn vid sitt eget gymnasium.

 

Ansök i tid!

Glöm inte att fylla i blanketten inom ansökningsperioden. Läs ansökningsinformationen noga på varje sommargymnasiums presentation innan du skickar ansökan. Du kan fråga efter en sistaminutenplats även efter ansökningstidens utgång.