Suomessa opiskelu on maksutonta – miksi kesälukiot maksavat?

Olet ehkä ihmetellyt, miksi kesälukioiden osallistumismaksut vaihtelevat tai miksi kesälukiot ylipäätään maksavat. Useimmat kunnat eivät pysty tarjoamaan kesäaikaan maksutonta lukio-opetusta, ja eri lukioiden välillä on talvikaudellakin eroja kurssitarjonnassa. Osa opiskelijoista kuitenkin saattaa haluta syventää osaamistaan kiinnostavassa aineessa, helpottaa talvikauden kiirettä tai kerrata aineita ja kursseja ennen lukioon tai seuraavalle lukiovuodelle siirtymistä tai yo-kokeeseen valmistautuessa. Kaikkia tarpeita eivät myöskään itsenäiset verkkokurssit palvele.

Erilaiset tahot, kuten kansanopistot, järjestöt, yliopistot, koulut ja kunnat voivat täydentää lukioiden tarjontaa valtakunnallisesti järjestämällä kesälukion. Kesälukioihin, joissa on yleensä mahdollisuus majoitukseen ja täyteen ylläpitoon, voi tulla mistä päin Suomea vain. Kesälukioissa voivat opiskella myös ulkosuomalaiset nuoret.

Miksi sitten järjestää kesälukio, jos se ei tuota voittoa? Moni kesälukiojärjestäjä pystyy kesälukion avulla vilkastuttamaan hiljaisempaa kesäkauttaan ja monipuolistamaan opintotarjontaansa. Joillekin kunnille kesälukio on tärkeä vetovoimatekijä. Kesälukioseura ry:n tavoitteena on vuodesta 1965 ollut mahdollistaa nuorille vapaaehtoista lukiotoimintaa kesäaikana. Seura tukee ja auttaa alkuun kesälukiotoimijoita, täydentää tarjontaa omilla kesälukioillaan Suomessa ja ulkomailla sekä pyrkii koordinoimaan kesälukiotoimintaa niin, että lukiokentältä kuuluvat toiveet huomioitaisiin.

Mistä kesälukion osallistumismaksu muodostuu

Osallistumismaksu ilmoitetaan kunkin kesälukion esittelysivun tietolaatikossa kohdan “Osallistumismaksu” alla.

Kesälukioseuran kanssa yhteistyötä tekevät kesälukiot eivät tuota voittoa, mutta niiden on katettava muun muassa järjestely-, majoitus- ja ateriakuluja osallistumismaksuista. Tämä kustannus asettuu tavallisesti välille 30–70 €/vrk/hlö. Kesälukiokursseilla opiskelu on julkisin varoin tuettua (opistoissa valtionosuuksista) eli opiskelija maksaa vain osan kustannuksista. Eri järjestäjillä ja eri kesälukioissa on kuitenkin erilaiset resurssit ja tuet, ja siksi osallistumismaksut vaihtelevat kesälukiosta toiseen.

Kesälukioseuran itse järjestämissä kesälukioissa osallistumismaksu vaihtelee 50 eurosta 800 euroon (2021). Siitä katetaan kesälukiosta riippuen osittain tai kokonaan esimerkiksi:

  • majoitus ja ateriat, tavallisesti 40–60 €/vrk/hlö
  • kuljetuksia, kesälukiosta riippuen esim. 100–1500 €/kesälukio
  • ohjelmaan liittyviä erityiskustannuksia, esim. sukellusvarusteiden vuokra alk. 80 €/viikko/hlö
  • lennot (ulkomaan kesälukiot), esim. 200–750 €/hlö (lue lisää lentojen ilmastovaikutusten kompensoinnista)
  • etäkesälukioissa vaadittavat ohjelmistolisenssit ja opetuslaitteisto
  • vakuutukset

Kesälukioseura kattaa muut toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta syntyvät kulut (mm. viestintä ja markkinointi, opettajien palkkakulut, koulutukset, tilavuokrat) kesälukiotoiminnan valtionavustuksesta. Kesälukiolaisten maksamista osallistumismaksuista ei siis rahoiteta muuta Kesälukioseuran toimintaa.

Kesälukioon voi hakea apurahaa

Kesälukioseura pyrkii myöntämään vuosittain apurahoja kesälukio-opintoihin taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Lue lisää apurahan hakemisesta.

Miten Kesälukioseura rahoittaa toimintaansa

Kesälukioseura rahoittaa kesälukiotoimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriön vuosiavustuksella. Pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille suunnattua kurssitoimintaa ja maahanmuuttajanuorten kesälukioita rahoitetaan STEA:n myöntämällä kohdennetulla toiminta-avustuksella.  Lisäksi seura hakee vuosittain avustusta erilaisilta säätiöiltä muun muassa kesälukio-opiskelijoille myönnettäviin stipendeihin ja kertaluontoisia rahoituksia kehittämishankkeisiin.

Kesälukioseura kehittää, käynnistää, koordinoi ja tukee omien kesälukioidensa lisäksi yhteistyöjärjestäjien kesälukioita eri puolilta Suomea. Tätä toimintaa seura osittain rahoittaa järjestäjiltä, kuten opistoilta, kerättävistä sopimusmaksuista. Kesälukioseura kerää lisäksi pienen jäsenmaksun 15 jäsenjärjestöltään.