Kesälukioista

Mistä kesälukioissa on kyse?

Mikä on kesälukio?

Kesälukiot ovat 1–2 viikon mittaisia, leirimäisiä intensiiviopetusjaksoja vuosittain vaihtelevalla kurssitarjonnalla. Lue lisää kesälukioista opiskelijalle, opolle tai huoltajalle suunnatulta sivulta.

Kesälukiokonsepti juontaa juurensa vuonna 1965 järjestettyyn ensimmäiseen kesälukioon, jonka tiimoilta samana vuonna perustettiin Kesälukioseura ry tarjoamaan vaihtoehtoja perinteiselle lukio-opetukselle kesäaikaan. Kesälukiot ovat olleet pedagogisia edelläkävijöitä ja esimerkiksi pilotoineet kurssimuotoisen lukion. Tavallisesta lukiosta kesälukion erottaa lyhyt ja intensiivinen, vain yhteen tai muutamaan aineeseen kerralla keskittyvä opiskelu sekä painotus ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyteen leirimuotoisen yhdessäolon ja yhteisen vapaa-ajan ohjelman myötä. Näiden käytäntöjen on huomattu edistävän oppimista merkittävästi. Nopeasti syntyvä me-henki kasvattaa innostusta ja motivaatiota aiheen äärellä ja tuo opettajat ja opiskelijat yhteiseen rintamaan.

Kenelle kesälukio sopii?

Kesälukio sopii lukiolaisille, muille toisen asteen opiskelijoille, yläkoulun päättäville ja aikuisopiskelijoille. Tarjontaa on sekä perusteiden kanssa apua tarvitseville että hyviä arvosanoja tavoitteleville, sekä lukujärjestykseen kevennystä kaipaaville että heille, jotka haluavat syventää ja soveltaa osaamistaan yli oman oppilaitoksen tarjonnan.

Missä kesälukioita järjestetään?

Vuosittain järjestetään noin 20 kesälukiota ympäri Suomea ja ulkomailla. Kesälukioissa voi tyypillisesti majoittua täydellä ylläpidolla, jolloin kesälukionsa voi valita kurssitarjonnan eikä sijainnin mukaan. Katso kesälukiot.

Kuka kesälukioita järjestää?

Kesälukioita järjestävät eri tahot, kuten Kesälukioseura ry ja muut järjestöt, kansanopistot, koulut ja kunnat. Näillä sivuilla esitellään Kesälukioseura ry:n kanssa yhteistyössä järjestettävät valtakunnalliset kesälukiot. Kesälukioseura koordinoi ja myös arvioi yhteistyöjärjestäjien kesälukiotoimintaa täydentäen valikoimaa omilla kesälukioillaan. Näiden lisäksi kesälukio-nimen on viime aikoina omaksunut myös muutama muu toimija, joka tarjoaa paikallisille lukio-opintoja kesäaikaan.

Voiko kesälukiossa suorittaa lukio-opintoja?

Kesälukiossa voi suorittaa pakollisia ja valinnaisia lukiomoduuleita. Oman oppilaitoksen ulkopuolella suoritetut pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset, lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaiset opinnot tulee lukiolain mukaisesti hyväksilukea osaksi tutkintoa. Myös valtaosa soveltavammista valinnaisista opintojaksoista voidaan hyväksilukea.

Hyväksilukemisesta tulee sopia aina etukäteen oman rehtorin, opinto-ohjaajan tai aineenopettajan kanssa. Huomaa myös, että osaan kesälukio-opintoja kuuluu kokeen suorittaminen omassa oppilaitoksessa.

Kesälukioissa on tarjolla yksittäisiä opintojaksoja, eikä kesälukiossa voi suorittaa koko ylioppilastutkintoa.

Mikä kesälukio maksaa?

Kesälukiot eivät tavoittele voittoa ja ovat valtion tukemia. Esimerkiksi Kesälukioseuran omissa kesälukioissa opettajien palkat ja muut opettajien ja ohjelman kulut katetaan yhdistyksen vuosiavustuksesta. Osallistumismaksusta katetaan osa majoituksesta ja aterioista sekä esimerkiksi kuljetuksia ja opiskelijoiden tarvikkeita. Osallistumismaksu vaihtelee kesälukion sijainnista, kestosta, ja ohjelmasta riippuen noin välillä 50–1500 €. Lue lisää kesälukioiden osallistumismaksuista.

Kesälukioseura ry

  • kesälukioiden keskusjärjestö vuodesta 1965 lähtien
  • poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, aatteellinen (pedagogisia uudistuksia ja kokeiluja ajava) koulutusjärjestö
  • jäsenjärjestöinä 15 opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöä
  • järjestää suomen kielen ja kulttuurin kursseja ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille sekä oman äidinkielen kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille
  • saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja STEAlta

Lisätietoa kesälukioista?

Kutsu meidät kylään

Tulemme mielellämme kertomaan kouluusi kesälukiotoiminnasta. Ota meihin yhteyttä sähköpostitse ja sovitaan vierailuaika: toimisto (at) kesalukioseura.fi.

Tilaa opiskelijoillesi esitteitä

Huom! Tulevan kesän Kesälukiot-esite julkaistaan tammikuun lopussa!

Tilaa Kesälukiot-esitettä tai selaa sitä sähköisenä. Katso myös kesälukiot aineittain.

Tilaa pakolaiskurssien omakielisiä esitteitä ja lataa omakieliset hakulomakkeet.

Kerro opiskelijoillesi kesälukioista

Näytä valmis diaesitys kesälukioista. Huom! Diat tullaan päivittämään kaudelle 2023.

Kesälukiot – esittely from Kesälukioseura