""

Kiinnostaako opetustyö kesälukiossa?

Kesälukiossa opettaminen on hyvin antoisaa – ja intensiivistä. Kesälukiot kestävät 1–2 viikkoa, joten niissä opettaja ei voi työllistyä koko kesäkaudeksi. Toisaalta lyhyen opetusjakson aikana uudessa ympäristössä on mahdollista kokeilla ja kehittää omaa opettajuuttaan aivan uudella tavalla. Kotimaan kesälukioissa toimii usein opettajatiimi tiiviisti yhdessä, majoittuen täydellä ylläpidolla ja viettäen myös vapaa-aikaa yhdessä. Kesälukioleirillä opit tuntemaan opiskelijasi ja työtoverisi paremmin ja nopeammin kuin koulussa, ja pääset vaikuttamaan ryhmäytymiseen myös erilaisten vapaa-ajanaktiviteettien kautta. Tuemme kesälukioissa mielellämme erilaisia opetuskokeiluja ja pyrimme mahdollistamaan opettajien omien ideoiden toteuttamista.

Jokainen kesälukio-opettaja on työsuhteessa oman kesälukionsa järjestäjään, joka voi olla joko Kesälukioseura tai jokin muista yhteistyöjärjestäjistä (yleisimmin kansanopisto). Myös kaikki yhteistyöjärjestäjien kesälukio-opettajat ovat tervetulleita Kesälukioseuran koulutuspäiviin. Kesälukioseura kerää kaikilta opettajilta palautteen kesälukion jälkeen.

Kuka voi hakea ja miten?

Kesälukioissa, joissa voi suorittaa lukiokursseja (etenkin pakollisia ja syventäviä kursseja), työskentelevät pätevät aineenopettajat. Moniin kesälukioihin otetaan myös harjoittelijoita.

Voit hakea töihin mihin tahansa näillä sivuilla esiteltyyn kesälukioon Kesälukioseuran opettajahaun kautta. Rekrytointi tulevan kesän kursseille alkaa alkuvuodesta, jolloin näillä sivuilla, kesalukioseura.fi-sivuilla sekä sosiaalisen median kanavillamme julkistamme työpaikkailmoituksen.

Avoimet työpaikat

Mitä erityistä hyötyä tai iloa kesälukio-opettamisesta on mielestäsi opettajalle tai rehtorille?
(Opettajien palautekysely 2018)

“Kesäopiskelijat olivat motivoituneita ja heitä oli ilo opettaa”

“Mahdollisuus opetuksen eriyttämiseen, rentoa opettamista mukavassa ilmapiirissä, kokeilla erilaisia opetustyylejä, mahdollisuus viettää myös vapaa-aikaa opiskelijoiden kanssa”

“Opetusmenetelmien toiminnallisuus ja hyvät fasiliteetit, omasta opettajuudesa oppiminen hektisen internaattimuotoisen viikon aikana, yhteisopettajuus ja yhteistoiminnallinen suunnittelu, erilaiset oppimisympäristöt”

“Tiimityöskentely ja kollegoilta oppiminen, oman ammattitaidon kehittyminen uudenlaisia tilanteita, menetelmiä ja kulttuureja kohdatessa, mahdollisuus kokeilla uudenlaisia ideoita.”

“Tapaa opettajakollegoita eri puolilta Suomea, oppii toisilta opettajilta, tapaa uusia ihmisiä”