Opolle

Hyvä opo!
Kannusta opiskelijaasi kesäopintoihin!

Kesälukioseura tukee voittoa tavoittelematonta, lukioiden tarjontaa täydentävää kesälukiotoimintaa. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille vaihtoehtoisia tapoja oppia ja opiskella lukiokursseilla ja opettajille mahdollisuus kehittää lukio-opetusta kokeilemalla uusia menetelmiä ja testaamalla ideoita. Seura järjestää myös omia kesälukioita Suomessa ja ulkomailla.

Kesälukio tarjoaa mahdollisuuden

Lukiolaiselle/kaksoistutkintoa suorittavalle

 • valmistautua lukioon ottamalla varaslähdön haastaviin aineisiin
 • suorittaa lukion oppimäärästä puuttumaan jääneitä pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja
 • kerrata lukion oppimääriä ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja varten
 • nopeuttaa opintojaan suorittamalla lukiokursseja ennakkoon
 • suorittaa lukiokursseja, jotka eivät kuulu oman lukion tai kaksoistutkintoa tarjoavan oppilaitoksen tarjontaan
 • tutustua vieraisiin kieliin niin kotimaassa kuin ulkomailla
 • syventää osaamistaan itseä kiinnostavissa aineissa

Lukioon siirtyvälle

 • kerrata peruskoulun oppimäärää (mm. englanti, ruotsi, matematiikka)
 • suorittaa etukäteen joitakin lukion pakollisia ja soveltavia kursseja
 • tutustua vieraisiin kieliin

Ammattikoululaiselle tai ammattikouluun siirtyvälle

 • kerrata peruskoulun oppimäärää (mm. englanti, ruotsi, matematiikka)
 • tutustua vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä
 • parantaa osaamistaan korkea-asteen jatko-opinnoissa edellytettävissä oppimäärissä (mm. fysiikka, matematiikka)

Maahanmuuttajataustaiselle

 • apua oman jatko-opintosuunnitelman työstämiseen (Maahanmuuttajakesälukio I, Maahanmuuttajakesälukio II ja Tyttöjen kesälukio)

Ulkosuomalaiselle tai paluumuuttajalle

 • mahdollisuus kohdata vertaisiaan
 • suomen kielen ja kulttuurin opetusta

Kenelle tahansa kiinnostuneelle

 • tutustua vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä
 • opiskella harrastusluontoisesti lukion kursseja
 • laajentaa omaa kiinnostusta esimerkiksi taito- ja taideaineiden kohdalla

Kesälukioseura ry

 • kesälukioiden keskusjärjestö vuodesta 1965 lähtien
 • poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, aatteellinen (pedagogisia uudistuksia ja kokeiluja ajava) koulutusjärjestö
 • jäsenjärjestöinä 15 opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöä
 • järjestää suomen kielen ja kulttuurin kursseja ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille sekä oman äidinkielen kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille
 • saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Veikkauksen tuotoista

Lisätietoa kesälukioista?

Kutsu meidät kylään

Tulemme mielellämme kertomaan kouluusi kesälukiotoiminnasta. Ota meihin yhteyttä sähköpostitse ja sovitaan vierailuaika: toimisto (at) kesalukioseura.fi.

Tilaa opiskelijoillesi esitteitä

Huom! Tulevan kesän Kesälukiot-esite julkaistaan tammikuun lopussa!

Voit tilata Kesälukiot-esitettä ja selata sitä sähköisenä täällä.

Voit tilata pakolaiskurssien omakielisiä esitteitä täällä ja ladata omakieliset hakulomakkeet täällä.

Kerro opiskelijoillesi kesälukioista

Voit näyttää valmiin diaesityksen kesälukioista täältä.

Subjektiivinen oikeus kesälukiossa suoritettujen kurssien hyväksilukemiseen

Lukiolaki (§23) oikeuttaa  opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukiokurssit, jotka ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelijalle annetaan todistus kesälukiossa suoritetuista kursseista. Pyydettäessä todistuksesta lähetetään kopio myös opiskelijan omaan lukioon.