Opolle

Hyvä opo!
Kannusta opiskelijaasi kesäopintoihin!

Kesälukioseura tukee lukioiden tarjontaa täydentävää kesälukiotoimintaa. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille vaihtoehtoisia tapoja oppia ja opiskella lukiokursseilla ja opettajille mahdollisuus kehittää lukio-opetusta kokeilemalla uusia menetelmiä ja testaamalla ideoita. Seura järjestää myös omia kesälukioita Suomessa ja ulkomailla.

Kesälukiot eivät tavoittele voittoa. Lue lisää kesälukioiden osallistumismaksuista. Kesälukioseura pyrkii myös myöntämään vuosittain apurahoja kesälukio-opintoihin taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Lue lisää apurahan hakemisesta.

Kesälukio tarjoaa mahdollisuuden

Lukiolaiselle/kaksoistutkintoa suorittavalle

 • suorittaa lukion oppimäärästä puuttumaan jääneitä pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja
 • kerrata lukion oppimääriä ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja varten
 • nopeuttaa opintojaan tai väljentää talvikauden lukujärjestystä suorittamalla lukiokursseja ennakkoon
 • suorittaa lukiokursseja, jotka eivät kuulu oman lukion tai kaksoistutkintoa tarjoavan oppilaitoksen tarjontaan
 • tutustua vieraisiin kieliin ja kulttuureihin niin kotimaassa kuin ulkomailla
 • syventää osaamistaan itseä kiinnostavissa aineissa

Lukioon siirtyvälle

 • kerrata peruskoulun oppimäärää
 • suorittaa etukäteen joitakin lukion pakollisia ja soveltavia kursseja
 • tutustua vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä

Ammattikoululaiselle

 • kerrata peruskoulun oppimäärää
 • tutustua vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä
 • parantaa osaamistaan korkea-asteen jatko-opinnoissa edellytettävissä oppimäärissä

Maahanmuuttajataustaiselle

 • apua oman jatko-opintosuunnitelman työstämiseen
 • tukea suomen kielen oppimiseen
 • roolimalleja ja esikuvia, omankielistä ohjausta

Ulkosuomalaiselle tai paluumuuttajalle

 • mahdollisuus kohdata vertaisiaan
 • suomen kielen ja kulttuurin opetusta

Kenelle tahansa kiinnostuneelle

 • tutustua vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä
 • opiskella lukioaineita harrastusluontoisesti
 • laajentaa omaa kiinnostusta esimerkiksi taito- ja taideaineiden kohdalla

Subjektiivinen oikeus kesälukiossa suoritettujen kurssien hyväksilukemiseen

Lukiolaki (§23) oikeuttaa  opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukiokurssit, jotka ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelijalle annetaan todistus kesälukiossa suoritetuista kursseista. Pyydettäessä todistuksesta lähetetään kopio myös opiskelijan omaan lukioon.

""

Kesälukioseura ry

 • kesälukioiden keskusjärjestö vuodesta 1965 lähtien
 • poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, aatteellinen (pedagogisia uudistuksia ja kokeiluja ajava) koulutusjärjestö
 • jäsenjärjestöinä 15 opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöä
 • järjestää suomen kielen ja kulttuurin kursseja ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille sekä oman äidinkielen kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille
 • saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Veikkauksen tuotoista

Lisätietoa kesälukioista?

Kutsu meidät kylään

Tulemme mielellämme kertomaan kouluusi kesälukiotoiminnasta. Ota meihin yhteyttä sähköpostitse ja sovitaan vierailuaika: toimisto (at) kesalukioseura.fi.

Tilaa opiskelijoillesi esitteitä

Huom! Tulevan kesän Kesälukiot-esite julkaistaan tammikuun lopussa!

Tilaa Kesälukiot-esitettä tai selaa sitä sähköisenä. Katso myös kesälukiot aineittain.

Tilaa pakolaiskurssien omakielisiä esitteitä ja lataa omakieliset hakulomakkeet.

Kerro opiskelijoillesi kesälukioista

Näytä valmis diaesitys kesälukioista.

Kesälukiot – esittely from Kesälukioseura