Opolle

Hyvä opo!
Kannusta opiskelijaasi kesäopintoihin!

Kesälukioseura tukee lukioiden tarjontaa täydentävää kesälukiotoimintaa. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille vaihtoehtoisia tapoja oppia ja opiskella lukioaineita sekä opettajille mahdollisuus kehittää lukio-opetusta kokeilemalla uusia menetelmiä ja testaamalla ideoita. Seura järjestää myös omia kesälukioita Suomessa ja ulkomailla.

Kesälukiot eivät tavoittele voittoa. Lue lisää kesälukioiden osallistumismaksuista. Kesälukioseura pyrkii myös myöntämään vuosittain apurahoja kesälukio-opintoihin taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Lue lisää apurahan hakemisesta.

Kesälukio tarjoaa mahdollisuuden

lukiolaiselle/kaksoistutkintoa suorittavalle

 • suorittaa lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä ja soveltavia opintoja eli kursseja tai opintojaksoja
 • kerrata lukion oppimääriä ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja varten
 • nopeuttaa opintojaan tai väljentää talvikauden lukujärjestystä
 • suorittaa opintoja, jotka eivät kuulu oman lukion tai kaksoistutkintoa tarjoavan oppilaitoksen tarjontaan
 • tutustua vieraisiin kieliin ja kulttuureihin niin kotimaassa kuin ulkomailla
 • syventää osaamistaan itseä kiinnostavissa aineissa

lukioon siirtyvälle

 • kerrata peruskoulun oppimäärää
 • suorittaa etukäteen joitakin lukion pakollisia tai soveltavia opintojaksoja
 • tutustua vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä

ammattikoululaiselle

 • kerrata peruskoulun oppimäärää
 • tutustua vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä
 • parantaa osaamistaan korkea-asteen jatko-opinnoissa edellytettävissä oppimäärissä

maahanmuuttajataustaiselle

 • apua oman jatko-opintosuunnitelman työstämiseen
 • tukea suomen kielen oppimiseen
 • roolimalleja ja esikuvia, omankielistä ohjausta

ulkosuomalaiselle tai paluumuuttajalle

 • mahdollisuus kohdata vertaisiaan
 • suomen kielen ja kulttuurin opetusta

kenelle tahansa kiinnostuneelle

 • tutustua vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä
 • opiskella lukioaineita harrastusluontoisesti
 • laajentaa omaa kiinnostusta esimerkiksi taito- ja taideaineiden kohdalla

Subjektiivinen oikeus kesälukiossa suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen

Lukiolaki oikeuttaa  opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukio-opinnot eli kurssit tai opintojaksot, jotka ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelijalle annetaan todistus kesälukiossa suoritetuista opinnoista. Pyydettäessä todistuksesta lähetetään kopio myös opiskelijan omaan lukioon.

""

Kesälukioseura ry

 • kesälukioiden keskusjärjestö vuodesta 1965 lähtien
 • poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, aatteellinen (pedagogisia uudistuksia ja kokeiluja ajava) koulutusjärjestö
 • jäsenjärjestöinä 15 opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöä
 • järjestää suomen kielen ja kulttuurin kursseja ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille sekä oman äidinkielen kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille
 • saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Veikkauksen tuotoista

Lisätietoa kesälukioista?

Kutsu meidät kylään

Tulemme mielellämme kertomaan kouluusi kesälukiotoiminnasta. Ota meihin yhteyttä sähköpostitse ja sovitaan vierailuaika: toimisto (at) kesalukioseura.fi.

Tilaa opiskelijoillesi esitteitä

Huom! Tulevan kesän Kesälukiot-esite julkaistaan tammikuun lopussa!

Tilaa Kesälukiot-esitettä tai selaa sitä sähköisenä. Katso myös kesälukiot aineittain.

Tilaa pakolaiskurssien omakielisiä esitteitä ja lataa omakieliset hakulomakkeet.

Kerro opiskelijoillesi kesälukioista

Katso sivu Kerro kesälukioista.