Opiskelijalle

Kesälukio on muutakin kuin opiskelua

Valkolakki tavoitteena ja kirjoitukset edessä – vaan kursseja uupuu tai kertausta kaivataan? Oletko vasta suuntaamassa lukioon ja haluaisit vahvistaa oppimaasi? Kenties oman lukiosi kurssitarjottimelta jotain jää puuttumaan, vaikka olisit innokas opiskelemaan mielenkiintoisia, juuri sinua kiinnostavia kursseja jatko-opiskelupaikka mielessäsi siintäen tai silkasta uteliaisuudesta. Tai ehkä haluat vain harjoitella vierasta kieltä uudessa porukassa.

Kesälukiot tarjoavat mahdollisuuden opiskella kesällä tulevaa varten, kokeilla erilaisia oppimistapoja ja rennompaa opiskeluympäristöä. Kesälukio ei ole pelkkää puurtamista, vaan kesälukion aikana yhteen hitsautuva ryhmä viihtyy yhdessä myös vapaa-ajalla ja retkillä.

Jos olet lukiolainen, peruskoulun päättävä nuori tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelija, kesälukio on sinua varten. Kesälukiosta saatat jopa saada kipinän jatko-opintoihin ja unelma-ammattiisi. Kesälläkin on lupa oppia!

Kesälukio on toisenlainen koulu

Kesälukiot järjestetään kurssikeskuksissa ja kansanopistoissa ympäri Suomea tai ulkomailla. Kesälukiot kestävät viikosta kahteen, ja tarjolla on useita eri aineiden kursseja.

Osa kesälukioista on yleiskesälukioita, joissa opiskellaan pääsääntöisesti lukioaineita. Teemakesälukioiden kurssit painottuvat muun muassa matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin, vieraisiin kieliin, ympäristöön sekä liikuntaan.

Opiskelu kesälukiossa on kokopäiväistä. Ainevalinnat saat tehdä itse. Kesälukiossa voit keskittyä kunnolla joko yhteen aineeseen tai valita useampia kiinnostavia aineita, joihin et talven aikana ehdi syventyä. Opetuksen lisäksi kesälukiot tarjoavat opiskelijoille majoituksen, ruokailut, retket ja vapaa-ajan ohjelmaa. Kurssikeskuksissa on monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet.

Osallistumismaksut

Kesälukiot eivät tavoittele voittoa ja saavat tukea valtion avustuksista, mutta aivan ilmaiseksi kursseja ei pystytä tarjoamaan. Kotimaassa järjestettävien kesälukioiden osallistumismaksu vaihtelee kesälukion pituuden ja ohjelman mukaan. Mahdolliset oppikirjat opiskelijat hankkivat itse. Katso tarkemmat kurssimaksut kunkin kesälukion kohdalta. Ulkomailla järjestettävien kesälukioiden osallistumismaksu sisältää edestakaisen ryhmämatkan kustannukset Helsingistä kohteeseen.

Mistä osallistumismaksu muodostuu? Miksi kesälukio ylipäätään maksaa? Lue lisää osallistumismaksuista.

Tarvitsetko tukea osallistumismaksuun? Kesälukioseura pyrkii myöntämään vuosittain apurahoja kesälukio-opintoihin taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Lue lisää apurahan hakemisesta.

Lukion pakollisia, syventäviä tai soveltavia kursseja

Kesälukioiden tarjoamat lukion oppimäärään kuuluvat kurssit vastaavat sisällöltään, tuntimäärältään (38 tuntia) ja arviointimenetelmiltään lukion opetussuunnitelmille asetettuja vaatimuksia. Kurssien opetuksesta vastaavat pätevät aineenopettajat. Tarjolla on lukion pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja.

Kesälukiossa suoritettujen kurssien hyväksilukeminen

Lukiolaki (§23) oikeuttaa opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukiokurssit, jotka ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.

On tärkeää, että sovit kurssin hyväksi lukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Sinulle annetaan todistus kesälukiossa suorittamistasi kursseista. Pyydettäessä todistuksesta lähetetään kopio myös omaan lukioosi.

Kesälukiossa voit

 • suorittaa kursseja eri lukioaineessa
 • kerrata peruskoulun tietoja ja valmistautua tuleviin lukio-opintoihin
 • kerrata lukiossa opittua ja valmistautua ylioppilaskirjoituksiin
 • saada vinkkejä opiskeluun ja oppimiseen
 • saada kokemuksia kansainvälisestä opiskeluilmapiiristä niin Suomessa kuin ulkomaillakin
 • saada tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla

Kesälukioseura ry

 • kesälukioiden keskusjärjestö vuodesta 1965 lähtien
 • poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, aatteellinen (pedagogisia uudistuksia ja kokeiluja ajava) koulutusjärjestö
 • jäsenjärjestöinä 15 opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöä
 • järjestää myös oman äidinkielen kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille
 • saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Veikkauksen tuotoista.

Selaa viimeisintä Kesälukiot-esitettä

Huom! Tulevan kesän Kesälukiot-esite julkaistaan tammikuun lopussa!

Täällä voit tilata esitettä ja selata sitä sähköisenä.