Opiskelijalle

Kesälukio on muutakin kuin opiskelua

Valkolakki tavoitteena ja kirjoitukset edessä – vaan opintosuorituksia uupuu tai kertausta kaivataan? Oletko vasta suuntaamassa lukioon ja haluaisit vahvistaa oppimaasi? Kenties oman lukiosi opintotarjottimelta jotain jää puuttumaan, vaikka olisit innokas opiskelemaan mielenkiintoisia, juuri sinua kiinnostavia aiheita jatko-opiskelupaikka mielessäsi siintäen tai silkasta uteliaisuudesta. Tai ehkä haluat vain harjoitella vierasta kieltä uudessa porukassa.

Kesälukiot tarjoavat mahdollisuuden opiskella kesällä tulevaa varten, kokeilla erilaisia oppimistapoja ja rennompaa opiskeluympäristöä. Kesälukio ei ole pelkkää puurtamista, vaan kesälukion aikana yhteen hitsautuva ryhmä viihtyy yhdessä myös vapaa-ajalla ja retkillä.

Kuka voi osallistua kesälukioon?

Kaikki lukiolaiset, peruskoulun päättävät ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat voivat osallistua kesälukioon. Useimpiin valtakunnallisiin kesälukioihin ovat tervetulleita myös aikuisopiskelijat sekä ulkosuomalaiset ja muut kansainväliset opiskelijat.

Kesälukiosta saatat jopa saada kipinän jatko-opintoihin ja unelma-ammattiisi. Kesä on ihanaa aikaa oppia!

Kesälukio on toisenlainen koulu

Kesälukiot järjestetään kurssikeskuksissa ja kansanopistoissa ympäri Suomea tai ulkomailla. Osa kesälukioista on etäkesälukioita, joihin voit osallistua kotisohvalta käsin. Kesälukiot kestävät viikosta kahteen, ja tarjolla on useita eri aineiden opintoja.

Osa kesälukioista on yleiskesälukioita, joissa opiskellaan pääsääntöisesti lukioaineita. Teemakesälukioiden opinnot painottuvat muun muassa matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin, vieraisiin kieliin, ympäristöön tai liikuntaan. Teemana voi olla myös kansainvälisyys. Ulkomaan kesälukiot vievät opiskelijan ulkomaille joko opiskelemaan kohdemaan kieltä ja kulttuuria tai jotakin yhteistä teemaa paikallisten kanssa englannin kielellä.

Opiskelu kesälukiossa on kokopäiväistä. Ainevalinnat saat tehdä itse. Kesälukiossa voit 1–2 viikon ajan keskittyä kunnolla joko yhteen aineeseen tai valita useampia kiinnostavia aineita, joihin et talven aikana ehdi syventyä. Opetuksen lisäksi kesälukiot tarjoavat opiskelijoille majoituksen, ruokailut, retket ja vapaa-ajan ohjelmaa. Kurssikeskuksissa on monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet.

Osallistumismaksut

Kesälukiot eivät tavoittele voittoa ja saavat tukea valtion avustuksista, mutta aivan ilmaiseksi kursseja ei pystytä tarjoamaan. Kotimaassa järjestettävien kesälukioiden osallistumismaksu vaihtelee kesälukion pituuden ja ohjelman mukaan. Mahdolliset oppikirjat opiskelijat hankkivat itse. Katso tarkemmat osallistumismaksut kunkin kesälukion kohdalta. Ulkomailla järjestettävien kesälukioiden osallistumismaksu sisältää edestakaisen ryhmämatkan kustannukset Helsingistä kohteeseen.

Mistä osallistumismaksu muodostuu? Miksi kesälukio ylipäätään maksaa? Lue lisää osallistumismaksuista.

Tarvitsetko tukea osallistumismaksuun? Kesälukioseura pyrkii myöntämään vuosittain apurahoja kesälukio-opintoihin taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Lue lisää apurahan hakemisesta.

Lukion pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja

Voiko lukion kursseja eli tätänykyä opintojaksoja suorittaa kesällä? Kesälukioiden tarjoamat lukion oppimäärään kuuluvat opinnot vastaavat sisällöltään, tuntimäärältään ja arviointimenetelmiltään lukion opetussuunnitelmille asetettuja vaatimuksia. Kurssien opetuksesta vastaavat pätevät aineenopettajat. Tarjolla on vuosittain vaihtuva valikoima lukion pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja/opintojaksoja.

Kesälukiossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Lukiolaki oikeuttaa opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukio-opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.

On tärkeää, että sovit kurssin/opintojakson hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Sinulle annetaan todistus kesälukiossa suorittamistasi opinnoista. Pyydettäessä todistuksesta lähetetään kopio myös omaan lukioosi.

Kesälukiossa voit

 • suorittaa opintoja eli kursseja tai opintojaksoja eri lukioaineessa
 • kerrata peruskoulun tietoja ja valmistautua tuleviin lukio-opintoihin
 • kerrata lukiossa opittua ja valmistautua ylioppilaskirjoituksiin
 • saada vinkkejä opiskeluun ja oppimiseen
 • saada kokemuksia kansainvälisestä opiskeluilmapiiristä niin Suomessa kuin ulkomaillakin
 • saada tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla

Kesälukioseura ry

 • kesälukioiden keskusjärjestö vuodesta 1965 lähtien
 • poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, aatteellinen (pedagogisia uudistuksia ja kokeiluja ajava) koulutusjärjestö
 • jäsenjärjestöinä 15 opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöä
 • järjestää myös oman äidinkielen kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille
 • saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Veikkauksen tuotoista.

Selaa viimeisintä Kesälukiot-esitettä

Huom! Tulevan kesän Kesälukiot-esite julkaistaan tammikuun lopussa!

Täällä voit tilata esitettä ja selata sitä sähköisenä.