Läs exakt information på sommargymnasiets sida innan du ansöker.
Om du inte är säkert om någonting, kan du alltid fråga: toimisto (at) kesalukioseura.fi, +358 (0)9 686 0770.

Läs också avbokningsreglerna. Reglerna gäller endast de sommargymnasierna som arrangeras av Sommargymnasiesamfundet, och inte alla sommargymnasier som presenteras på dessa sidor.

Hae suomeksi
Apply in English

Ansökningsblankett


Personuppgifter


till att Sommargymnasiesamfundet behandlar informationen jag lämnar på detta formulär i enlighet med dess integritetsförklaring för att göra studentval eller att vidarebefordra ansökan till arrangören av det sommargymnasium jag ansöker till, och att informera mig om valet. Om jag är minderårig, ger mitt målsman sitt samtycke.
Informationen hjälper oss att planera boende, t.ex. rumsfördelning.
//
innan ansökningsperiod är slut.

Bakgrundsinformation


Följande information hjälper oss med studentval och praktiska kursplanering.
Berätta särkild om du tidigare har ansökt men kunde inte komma då.