Ansök till sommargymnasiet

Ansök till sommargymnasier 2024!

Hae suomeksi | Apply in English

Observera, att blanketten inte är tillgänglig för alla sommargymnasier. Vänligen se sökinformationen på varje sommargymnasiums egen sida.

Ansökningstid

Ansökningstiden börjar 25.1. Ansökan slutar på olika sommargymnasier vid olika tidpunkter. Kolla när du måste senast ansöka till ditt sommargymnasium.

Ansökningsblanketten


Personuppgifter


till att Sommargymnasiesamfundet behandlar informationen jag lämnar på detta formulär i enlighet med dess integritetsförklaring för att göra studentval eller att vidarebefordra ansökan till arrangören av det sommargymnasium jag ansöker till, och att informera mig om valet. Om jag är minderårig, ger min vårdnadshavare sin samtycke.
Informationen hjälper oss att planera boende, t.ex. rumsfördelning.
innan ansökningsperiod är slut.

Bakgrundsinformation


Följande information hjälper oss med studentval och praktiska kursplanering.
Berätta särkild om du tidigare har ansökt men kunde inte komma då.