Kaikilla on oikeus kokea olonsa turvalliseksi

Kesälukioseuran tapahtumissa, kuten koulutuksissa ja kesälukioissa, noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteet ovat keinoja luoda toimintaympäristöä, jossa kaikki voivat osallistua omana itsenään ilman pelkoa epäasiallisesta kohtelusta tai häirinnästä. Myös muut kesälukiojärjestäjät huolehtivat osallistujien ja opettajien psykologisesta ja fyysisestä turvallisuudesta omien ohjeistustensa mukaisesti.

Jos omassa kesälukiossasi tapahtuu häirintää tai koet turvattomia tilanteita, etkä halua tai pysty käsittelemään asiaa suoraan paikan päällä olevien kanssa, voit aina olla yhteydessä Kesälukioseuran häirintäyhdyshenkilöön. Häirintäyhdyshenkilönä toimii Kesälukioseuran suunnittelija Juuli Jalavala, jonka tavoitat arkisin ainakin klo 10-16 puhelimitse +358 (0)50 455 9965 ja sähköpostitse juuli.jalavala@kesalukioseura.fi. Yhdyshenkilö auttaa purkamaan tilannetta ja voi olla tarvittaessa anonymiteettisi säilyttäen yhteydessä kesälukioosi.

Turvallisemman tilan periaatteet:

1. Ole avoin
Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti. Kuuntele ja opi.

2. Huomioi
Anna toisille tilaa ja kiinnitä huomiota sanavalintoihisi. Älä ivaa, hyökkää tai nolaa. Yritä käyttää kieltä, joka on ymmärrettävää kaikille osallistujille.

3. Älä oleta
Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisen kokemuksista, elämäntilanteesta tai identiteetistä.

4. Ota vastuu
Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Huolehdi, että kaikki halukkaat tulevat kuulluiksi ja pääsevät osalliseksi.

5. Rentoudu
Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.