Huoltajalle

Kesälukio: oppia, itsevarmuutta ja kavereita

Kesälukiot ovat 1–2 viikon mittaisia intensiiviopiskelujaksoja, joita voi verrata kesäleireihin. Kesälukioihin kuuluu tyypillisesti majoitus täydellä ylläpidolla, joten mukaan voi tulla mistä vain. Tältä sivulta löydät huoltajalle hyödyllistä tietoa sekä siitä, kenelle kesälukio sopii, että kesälukioleirien turvallisuudesta. Saat myös vinkkejä kesälukiosta kertomiseen nuorellesi.

Kesälukiot eivät tavoittele voittoa. Lue lisää kesälukioiden osallistumismaksuista. Kesälukioseura pyrkii myös myöntämään vuosittain apurahoja kesälukio-opintoihin taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Lue lisää apurahan hakemisesta.

Kesälukiolaisen turvallisuus on ensi sijalla

Kesälukioseura järjestää osan kotimaan kesälukioista ja kaikki ulkomaan kesälukiot itse. Edellytämme myös muilta yhteistyökesälukiojärjestäjiltä kesälukiolaisten turvallisuudesta ja tietosuojasta huolehtimista. Alla oleva kuvaus koskee kuitenkin vain omia kesälukioitamme.

Huolehdimme sekä fyysisestä että henkisestä turvallisuudesta…

Opettajillamme on voimassa oleva ensiapukoulutus. Opettajat ohjeistetaan esimerkiksi ongelma- ja hätätilanteiden, kiusaamistilanteiden, kursseilla kuvaamisen sekä uimavalvonnan varalta. Kesälukioissa panostetaan ryhmähenkeen ja syrjinnän ja ulkopuolelle jättämisen ehkäisyyn. Erilaisia ruokavalioita kunnioitetaan.

Kesälukioon valittu täyttää terveystietolomakkeen, josta meille selviää mm. yleiset terveydentilatiedot, lääkitykset, allergiat, uimataito sekä kuvauslupa ja lehdistölupa. Ulkomaille lähtevien osalta tarvitsemme myös passikopion ja alaikäisiltä matkustusluvan.

… ja myös tietosuojasta

Henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan tarkoin sekä teknisiä ratkaisuja että toimintatapoja valitessa, ja yhteystietoja käytetään vain kesälukioon liittyvään viestintään. Terveystiedot, passikopiot ja lomakkeet tuhotaan kesän jälkeen. Lue lisää hakijoiden ja osallistujien tietosuojasta tietosuojaselosteesta.

Vanhempien palautteita

Nuoreni ei todellakaan ole ollut kiinnostunut ruotsin opiskelusta. Itse aikoinaan kielikursseilla kielen kipinän saaneena, arvelin tämän toimivan herättäjänä. Juuri näin kävi. Nuori tuli innoissaan takaisin kotiin. Mahtava viikko takana, kivoja kavereita, hyvää ruokaa, kivat opet ja ennen kaikkea kieltä selvästi oppineena ja siitä innostuneena. Puhuminen varmaan kehittyi myös, mutta ennen kaikkea päiväkirjan kirjoittaminen on kehittänyt selvästi, jopa huimasti, kielitaitoa. Rohkeus kielen käyttämiseen ja sillä ajatustensa ilmaisemiseen toivottavasti kantaa lukio-opinnoissa. Onpa jo haaveena käydä uudestaan vastaava kurssi.

Katri, Språkbad på Gotland -kesälukiolaisen äiti 2019


Namibian kesälukio on onnistuneesti takana ja nuoret ovat monta huikeaa kokemusta ja elämystä rikkaampia!

Tyttäreni oli erittäin tyytyväinen matkaan, vaikka jonkinlaisia kulttuurishokkeja olikin. Ohjelma ei kuulemma mennyt ihan suunnitellusti ja sovitut kellonajat olivat paikallisille erittäin joustava käsite. Mutta näistähän oli varoiteltu ennakkoon. 

Kotimajoitus oli tyttäreni osalta aika hurja kokemus, mutta eipä tuokaan tuntunut häntä kovasti vaivaavan. Suomalaisten ryhmässä oli hyvä ja toiset huomioiva henki koko matkan ajan, ja se on tärkeää.

Kaiken kaikkiaan koko kesälukio ja kaikki siihen liittyvä järjestely ja tiedottaminen toimivat erinomaisesti. Lämmin kiitos suunnittelijalle, Kesälukioseuralle ja tietenkin opettajalle erittäin onnistuneesta kesälukiosta. Niin minä kuin tyttärenikin voimme suositella Kesälukioseuran kursseja ja matkoja erittäin lämpimästi myös kaikille ystäville ja tuttaville, jotka miettivät nuorilleen turvallista ja ikimuistoista kokemusta.

Mari, Namibian kesälukiolaisen äiti 2018

Tyttäremme on useana vuonna osallistunut Kesälukioseuran kursseille ja joka kerta viihtynyt leireillä erittäin hyvin. Itse asiassa, leirit ovat olleet aina yksi kesän kohokohdista. Tyttäremme pitää edelleen yhteyttä muutamaan samoilla leireillä myöskin useampaan otteeseen osallistuneeseen kaveriinsa.

Eritoten viime kesän leirin jälkeen olin todella positiivisesti yllättynyt tyttären suomen kielen tasosta, erityisesti puheessa käytettävästä sanavarastosta. Siinä kun tuntui olleen jonkinlainen ‘hypähdys’ (tytär omaksui joitain sanoja/sanontoja, mitä hän ei ollut aiemmin suomea puhuessaan aktiivisesti käyttänyt).

Lämmin kiitos kaikista aiemmista kesäleireistä. Niistä on jäänyt hyvät muistot. En edes itse muista kuinka moneen tyttäremme on vuosien aikana osallistunut, taitaa niitä ainakin kymmenkunta tai ylikin olla.

Juha, Suomen kielen ja kulttuurin kesälukiolaisen isä 2018


Kiitos näin vanhempana erinomaisesta kesälukioviikosta! Pojallani oli niin hyvä viikko, ja hän sai niin monta uutta ystävää, että miltei ensimmäiset sanat noutaessamme hänet leiriltä olivat ’voinko tulla ensi vuonna myös?’ Ja hän oppi lisää suomeakin!

Varpu, Suomen kielen ja kulttuurin kesälukiolaisen äiti 2018

Kuinka kertoa nuorelle kesälukioista

Kesälukioseuran haasteena viestinnässä on välittää se tunne, joka kesälukiolaiselle usein jää leirin päättyessä: jos olisin tiennyt, kuinka mukavaa täällä on ja kuinka motivoivaa opiskelu voi olla, tai että saisin näin lyhyessä ajassa näin läheisiä uusia kavereita, en olisi empinyt hetkeäkään!

Osa kuvailee palautteissa jopa, että kesän parhaat muistot tulivat kesälukiosta. Joskus kuulemme, että kesälukio muutti kaiken: nuori huomasikin oppivansa ja osaavansa, kun sai aloittaa puhtaalta pöydältä ilman opettajan ennakko-oletuksia. Moni saa kesälukiosta itseluottamusta osaamiseensa ja esimerkiksi kielen puhumiseen.

Kesälukiolaisten omat kokemukset kertovat sen parhaiten

Keskeisintä kesälukioissa on kuitenkin oppiminen, ei pelkkä hauskanpito.

Opiskelu kesälukiossa on tehokasta

 • Kesälukiossa voi suorittaa jopa useamman kurssin/-opintojakson 1–2 viikon aikana, mikä keventää talvikauden lukujärjestystä.
 • Oppiminen on tehokkaampaa, kun samaan aineeseen keskitytään intensiivisesti päivittäin, jolloin välissä ei ehdi unohtua edellistunnin asioita.
 • Opetusryhmät ovat pieniä tai opettajia useita, jolloin henkilökohtaiseen ohjaukseen jää aikaa.
 • Kesälukioseura kannustaa kesälukioita käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä, tutkimaan ja kokeilemaan, mikä välittyy usein opettajien tarttuvana innostuksena alaansa.
 • Lue täältä lisää kesälukiossa opiskelusta ja opintojen hyväksilukemisesta.

“Ei kai kesälukio ole minulle tarkoitettu”

Kesälukioihin eivät tule vain kympin oppilaat – eivätkä vain opinnoissa erityistä apua tarvitsevat. Kesälukioissa opiskelee kaikenlaisia nuoria tsemppiä, vanhan kertausta ja uudenlaista otetta opintoihin kaipaavista huippusuoriutujiin, jotka tavoittelevat parhaita arvosanoja – aivan kuten tavallisessakin lukiossa. Kesälukio-opiskelijoita yhdistää motivaatio kehittää osaamistaan ja kokeilla jotain uutta.

Tietyn aineen opiskelusta kesälukiossa kannattaa kysyä lisää Kesälukioseuran toimistosta: joskus voi tarvita apua parhaiten sopivan kesälukion löytämiseen. Useimmat kesälukiot on tarkoitettu kaikille.

""

Kesälukio tarjoaa mahdollisuuden

lukiolaiselle/kaksoistutkintoa suorittavalle

 • suorittaa lukion oppimäärästä puuttumaan jääneitä pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja/opintojaksoja
 • kerrata lukion oppimääriä ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja varten
 • nopeuttaa opintojaan tai väljentää talvikauden lukujärjestystä suorittamalla kursseja/opintojaksoja ennakkoon
 • suorittaa kursseja/opintojaksoja, jotka eivät kuulu oman lukion tai kaksoistutkintoa tarjoavan oppilaitoksen tarjontaan
 • tutustua vieraisiin kieliin ja kulttuureihin niin kotimaassa kuin ulkomailla
 • syventää osaamistaan itseä kiinnostavissa aineissa

lukioon siirtyvälle

 • kerrata peruskoulun oppimäärää
 • suorittaa etukäteen joitakin lukion pakollisia ja soveltavia opintojaksoja
 • tutustua vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä

ammattikoululaiselle

 • kerrata peruskoulun oppimäärää
 • tutustua vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä
 • parantaa osaamistaan korkea-asteen jatko-opinnoissa edellytettävissä oppimäärissä

maahanmuuttajataustaiselle

 • apua oman jatko-opintosuunnitelman työstämiseen
 • tukea suomen kielen oppimiseen
 • roolimalleja ja esikuvia, omankielistä ohjausta

ulkosuomalaiselle tai paluumuuttajalle

 • mahdollisuus kohdata vertaisiaan
 • suomen kielen ja kulttuurin opetusta

kenelle tahansa kiinnostuneelle

 • tutustua vieraisiin kieliin ja saada käytännön kokemuksia kansainvälisyydestä
 • opiskella lukioaineita harrastusluontoisesti
 • laajentaa omaa kiinnostusta esimerkiksi taito- ja taideaineiden kohdalla

Kesälukioseura ry

 • kesälukioiden keskusjärjestö vuodesta 1965 lähtien
 • poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, aatteellinen (pedagogisia uudistuksia ja kokeiluja ajava) koulutusjärjestö
 • jäsenjärjestöinä 15 opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöä
 • järjestää suomen kielen ja kulttuurin kursseja ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille sekä oman äidinkielen kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille
 • saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja STEA:lta.