Apurahahaku 2023 nyt auki

Kesälukioseura myöntää apurahoja kesälukio-opintoihin taloudellisin ja sosiaalisin perustein.

Ano apurahaa lomakkeella viimeistään

  • 7.3. niihin kesälukioihin, joiden hakuaika päättyy maaliskuussa (Marokon ja Skotlannin kesälukiot) ja
  • 1.5. muihin kesälukioihin.

Muista lähettää myös varsinainen kesälukiohakemus!

Ansökningstid för stipendier 2023 har nu börjat

Sommargymnasiesamfundet beviljar stipendier för sommargymnasiestudier på ekonomiska och sociala grunder.

Ansök om stipendium senast

7.3. för de sommargymnasier vars ansökningsperiod slutar i mars (sommargymnasier i Marocko och Skottland) och
1.5. till andra sommargymnasier.

Kom ihåg att även skicka in själva sommargymnasieansökan!