Tarvitsetko rahallista tukea osallistuaksesi kesälukioon?

Kesälukioseura ry jakaa Otto A. Malmin lahjoitusrahaston myöntämää avustusta apurahoina kesälukiolaisille kaudella 2021.

Apurahoja myönnetään kesälukio-opiskeluun taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Apurahaa voi anoa missä tahansa näillä sivuilla esitellyssä kesälukiossa opiskeluun. Jos sinulle myönnetään apuraha, summa hyvitetään osallistumismaksustasi tai palautetaan sinulle, jos olet jo maksanut osallistumismaksun. Apuraha on aina osittainen eikä kata koko osallistumismaksua.

Apurahoja myönnetään vuonna 2021 kahdessa erässä, ensimmäisen kerran maaliskuussa ja toisen kerran toukokuussa.

Lähetä anomus
2.3. mennessä (erityisesti Helsingin kesälukion kevät ja ulkomaan kesälukiot) tai
2.5. mennessä (kaikki kesälukiot)

Apurahapäätökset ilmoitetaan henkilökohtaisesti n. viikon sisällä näistä päivämääristä.

HUOM: apuraha-anomus ei ole samalla kesälukiohakemus! Muista siis hakea lisäksi kesälukioon.

Apuraha-anomus

siihen, että Kesälukioseura käyttää ja säilyttää tällä lomakkeella antamiani tietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti tehdäkseen apurahapäätöksen ja lähettääkseen tiedon minulle. Jos olen alaikäinen, huoltajani antaa tämän suostumuksen.

till att Sommargymnasiesamfundet använder och lagrar informationen jag lämnar på detta formulär i enlighet med dess integritetsförklaring för att fatta ett bidragsbeslut och skicka det till mig. Om jag är minderårig, ger mitt målsman sitt samtycke.

to Kesälukioseura using and storing the information I provide on this form in accordance with its Privacy Statement to make a stipend decision and inform me about it. If I am a minor, my guardian gives their consent.
Kesälukio(t), jota anomus koskee / Sommargymnasiet(/r) jag vill studera i / Summer high school(s) i want to attend
Kerro erityisesti taloudellisesta tilanteestasi sekä kesälukio-opintojen merkityksestä sinulle. / Berätta särskilt om din ekonomiska situation och vikten av sommargymnasiestudier för dig. / Tell us particularly about your financial situation and the significance of summer high school studies for you.
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto, apuraha-avustuksen myöntäjä