Tarvitsetko rahallista tukea osallistuaksesi kesälukioon?

Kesälukioseura ry myöntää opiskelijoille osittaisia apurahoja kesälukio-opiskeluun taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Apurahaa voi anoa missä tahansa näillä sivuilla esitellyssä kesälukiossa opiskeluun. Apurahaa ei myönnetä muihin kesälukioihin tai muihin kesäopintoihin. Jos sinulle myönnetään apuraha, summa hyvitetään osallistumismaksustasi tai palautetaan sinulle, jos olet jo maksanut osallistumismaksun. Apuraha on aina osittainen eikä kata koko osallistumismaksua.

HUOM: apuraha-anomus ei ole samalla kesälukiohakemus! Muista siis hakea lisäksi kesälukioon.

Hae apurahaa kesälukioon 2024

Ano apurahaa alla olevalla lomakkeella viimeistään

  • 10.3. niihin kesälukioihin, joiden hakuaika/ilmoittautumisaika päättyy viimeistään huhtikuussa, eli ulkomaan kesälukioihin.
  • 1.5. niihin kesälukioihin, joiden hakuaika päättyy aikaisintaan toukokuussa.

Apuraha-anomus

siihen, että Kesälukioseura käyttää ja säilyttää tällä lomakkeella antamiani tietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti tehdäkseen apurahapäätöksen ja lähettääkseen tiedon minulle. Jos olen alaikäinen, huoltajani antaa tämän suostumuksen.

till att Sommargymnasiesamfundet använder och lagrar informationen jag lämnar på detta formulär i enlighet med dess integritetsförklaring för att fatta ett bidragsbeslut och skicka det till mig. Om jag är minderårig, ger mitt målsman sitt samtycke.

to Kesälukioseura using and storing the information I provide on this form in accordance with its Privacy Statement to make a stipend decision and inform me about it. If I am a minor, my guardian gives their consent.
Sommargymnasiet(/r) jag vill studera i
Summer high school(s) i want to attend
Ilmoita kesälukion osallistumismaksu huomioiden mahdollinen täysihoidon tarpeesi ja valitsemiesi kurssien määrä.
Ange sommargymnasiets deltagaravgift med hänsyn till ditt eventuella behov av helpension och antalet kurser du har valt.
State the participation fee, taking into account your possible need for room and board and the number of courses you have chosen.
Jag har redan sökt till sommargymnasiet
I have already submitted my application to the summer high school
Kerro erityisesti taloudellisesta tilanteestasi sekä kesälukio-opintojen merkityksestä sinulle.
Berätta särskilt om din ekonomiska situation och vikten av sommargymnasiestudier för dig.
Tell us particularly about your financial situation and the significance of summer high school studies for you.