Tarvitsetko rahallista tukea osallistuaksesi kesälukioon?

Kesälukioseura myöntää apurahaa kesälukio-opiskeluun taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Jos haet apurahaa, tulee sinun täyttää alla oleva sähköinen apuraha-anomus mahdollisimman pian tai viimeistään 7.5.2019 mennessä. Muista myös hakea kesälukioon! Apurahaa voi anoa missä tahansa näillä sivuilla esitellyssä kesälukiossa opiskeluun. Kaikille apurahaa hakeneille ilmoitetaan avustuspäätös toukokuun puoleen väliin mennessä.

Kansan Sivistysrahasto on myöntänyt Kesälukioseuralle 1500 € avustuksen apurahojen jakamiseen.

 

Apuraha-anomus

Kesälukio(t), jota anomus koskee / Sommargymnasiet jag vill studera i / Summer high school i want to attend
Kerro erityisesti taloudellisesta tilanteestasi sekä kesälukio-opintojen merkityksestä sinulle. / Berätta särskilt om din ekonomiska situation och vikten av sommargymnasiestudier för dig. / Tell us particularly about your financial situation and the importance of summer high school studies for you.
hyväksyn, että Kesälukioseura käyttää ja säilyttää tällä lomakkeella antamiani tietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti (vain välttämättömiin tarkoituksiin). Jos olen alaikäinen, huoltajani antaa tämän hyväksynnän.