Sommar-
gymnasiet
i Östra Nyland

Lovisa 30.7.-4.8.2018

Obs! Sidan gäller kursen 2018.

 

Målgrupp
Abiturienter, gymnasieelever, studenter och andra som vill förkovra sig i ämnena som erbjuds.

Anmälningar
Fyll i ansökningsblankett senast 18.6. Deltagarna antas i anmälningsordning. Vi uppbär en anmälningsavgift på 100 €. Avgiften räknas senare till godo. Om en kurs inte kan starta p.g.a. för få deltagare meddelas detta senast 26.6.2018.

Avboka ditt deltagande senast 26.6.

Studieavgift (läs mer på finska)
450 € /1 kurs
490 € /2 kurser
(inkl. undervisning och helpension i 2 personers rum)

160 € /1 kurs
200 € /2 kurser
(inkl. undervisning, lunch och kaffe)

Eventuella materialavgifter kan tillkomma.

Annullering av deltagande senare än 26.6.2018 beaktas inte utan giltig orsak (ss. sjukdom; läkarintyg krävs). Kursavgiften betalas inte tillbaka vid annullering utan giltig orsak.

Rektor
Rektor vid Borgå folkakademi Henrik von Pfaler.

Arrangörer
Borgå folkakademi tillsammans med Traditionscentrum Kuggom.

Kursplats 
Folkhögskolevägen 16, Kuggom, Lovisa. www.kuggom.fi

Information
Borgå folkakademi, www.akan.fi, kursplanerare Nina Wackström nina.wackstrom@akan.fi, 040-5687027

 

Borgå folkakademi förbehåller sig rätten till ändringar i kursutbudet.

Obs! Sidan gäller kursen 2018.

 

Kom med och preppa dig inför studentskrivningarna! Bli bättre på textkompetensuppgifter, känn dej säkrare i finskan eller repetera lång matte. Det här kan du göra i början av augusti, på landet i Lovisa. Du träffar nya vänner och får uppleva nya platser och sommaraktiviteter.

Sommargymnasiet i Östra Nyland ordnas av Borgå folkakademi i samarbete med Traditionscentrum Kuggom och Sommargymnasiesamfundet.

Undervisning

Dina kunskaper mäts vid behov först med ett diagnostiskt prov. Distansuppgifter ingår i kurserna. Kurserna omfattar 30 lektionstimmar närstudier och 6-8 timmar distansstudier och –uppgifter.

Du kan välja en eller två kurser.

Abi-kurs i modersmål (tillämpad kurs)
Öva upp din textkompetens. Du får analysera mediedebatter och fördjupa och utveckla förmågan att producera olika slags texter.

Abi-kurs i A-finska (tillämpad kurs)
Repetiton av central grammatik och strukturer, provuppgifter, uppsatser och skrivövningar inför studentexamen.

Abi-kurs i lång matte (tillämpad kurs)
Repetition av centrala delar av den långa kurser i matematik. Övningar med gamla studentexamensuppgifter.

Borgå folkakademi förbehåller sig rätten till ändringar i kursutbudet.

Övriga aktiviteter

Bastukvällar, bollspel, musik, ledda utfärder till intressanta orter i Östra Nyland. Besök till en bondgård i närheten.

Vastaa