Hae opettajaksi tai harjoittelijaksi kesälukioon 2024

Mitä kesälukiot ovat?

Kesälukiot ovat yleensä joko internaattimuotoisia (majoituksella ja täydellä ylläpidolla) tai etäopetusta tarjoavia, 1–2 viikon mittaisia ”kesäkouluja”. Kesä­lukioissa toimii usean opettajan ­tiimejä.

Kesälukiossa nuori voi suorittaa lukion opintojaksoja, valmistautua ylioppilaskirjoituk­siin, kerrata asioita ennen lukioon siirty­mistä tai oppia kieliä ja kulttuuria.

Kotimaan kesälukiot järjestetään oppilaitoksissa tai kurssikeskuksissa eri puolilla Suomea. Ulkomaan kesälukioissa opitaan kieltä ja kulttuuria kohdemaassa ja/tai tutustutaan johonkin teemaan. Etäkesälukioissa taas kerrataan lukioaineita reaaliajassa etäyhteyden välityksellä.

Kolme kesälukiota on suunnattu erityi­sesti yli 15-vuotiaille pakolaistaus­taisille nuorille. Näissä kesälukioissa tutus­tutaan opinto-ohjaajien ja omankielisten men­torei­den tuella opiskelu- ja työskentely­mahdol­lisuuksiin Suomessa.

Osa kesälukioista on kansainvälisiä, ja niissä opetetaan useimmiten englanniksi.

Harjoittelijat

Kesälukioissa on harjoittelumahdollisuuksia eri alojen opettajaopiskelijoille. Har­joittelijalle tarjotaan tavallisesti majoitus täydellä ylläpidolla sekä matkakorvaukset. Matikan etäkesälukiossa voit suorittaa 1–3 opintopisteen etäharjoittelun kotoa käsin tuutoropettajan roolissa.

Opettajat

Opetustehtäviä on tarjolla aineenopettajille, taiteenalojen ammattilaisille ja muille asiantuntijoille. Niitä kesälukioita, joissa tar­jotaan lukion oppimäärään kuuluvia opin­toja, opettavat pätevät, valmistuneet aineen­opettajat. Opiskeluvaiheessa olevien kannattaa hakea ensin harjoittelijaksi. Tietyissä tehtävissä muulla kokemuksella on kuitenkin enemmän merkitystä (esim. Uraunelmien kesälukion mentorina). Opettaja saa tavallisesti päivä­palkan lisäksi majoituksen, ylläpidon, mat­kakorvaukset ja päivärahan.

Kesälukion harjoittelijat ja opettajat ovat työsuhteessa joko Kesälukioseuraan tai johonkin muuhun kesälukio­järjestäjään.

 

Tutustu ennen hakemista kesän aikatauluihin ja ohjelmiin.

Lähetä hakemus ja CV mahdollisim­man pian tai viimeistään 3.3.2024 10.3.2024 (hakuaikaa jatkettu). Hakulomakkeelta näet myös avoinna olevat paikat.

Tästä hakulomakkeelle.

 

Lisätietoja voit tiedustella:

Juuli Jalavala
Suunnittelija, Kesälukioseura ry
0504559965
juuli.jalavala@kesalukioseura.fi

One Comment

  • Hei, hakulomake ei toimi ainakaan tällä hetkellä.

Comments are closed.