Hae opettajaksi tai harjoittelijaksi kesälukioihin

Kiinnostaako opetustyö tai -harjoittelu kesäaikaan? Hae opettajaksi 1–2 viikon kestoisiin leirimuotoisiin kesälukioihin eri puolilla Suomea tai ulkomailla, tai suorita opetusharjoittelu etäkesälukiossa kotoa käsin.

Mitä kesälukiot ovat?

Kesälukiot ovat yleensä joko internaattimuotoisia tai etäopetusta tarjoavia, 1–2 viikon mittaisia ”kesäkouluja”. Kesä­lukioissa toimii usean opettajan ­tiimejä.

Kesälukiossa nuori voi suorittaa lukion opintojaksoja, valmistautua ylioppilaskirjoituk­siin, kerrata asioita ennen lukioon siirty­mistä tai oppia kieliä ja kulttuuria.

Kotimaan kesälukiot järjestetään oppilaitoksissa tai kurssikeskuksissa eri puolilla Suomea. Ulkomaan kesälukioissa opitaan kieltä ja kulttuuria kohdemaassa ja/tai tutustutaan johonkin teemaan. Etäkesälukioissa taas kerrataan matikkaa ja luonnontieteitä etäyhteyden avulla.

Kolme kesälukiota on suunnattu erityi­sesti yli 15-vuotiaille pakolaistaus­taisille nuorille. Näissä kesälukioissa tutus­tutaan opinto-ohjaajien ja omankielisten men­torei­den tuella opiskelu- ja työskentely­mahdol­lisuuksiin Suomessa.

Muutama kesälukio on kansainvälinen, ja niissä opetetaan useimmiten englanniksi.

Harjoittelijat

Kesälukioissa on harjoittelumahdollisuuksia eri alojen opettajaopiskelijoille. Har­joittelijalle tarjotaan tavallisesti majoitus täydellä ylläpidolla sekä matkakorvaukset. Matikan etäkesälukioissa voit suorittaa 1–3 opintopisteen etäharjoittelun kotoa käsin tuutoropettajan roolissa.

Opettajat

Opetustehtäviä on tarjolla aineenopettajille, taiteenalojen ammattilaisille ja muille asiantuntijoille. Niitä kesälukioita, joissa tar­jotaan lukion oppimäärään kuuluvia opin­toja, opettavat pätevät, valmistuneet aineen­opettajat. Opiskeluvaiheessa olevien kannattaa hakea ensin harjoittelijaksi. Tietyissä tehtävissä muulla kokemuksella on kuitenkin enemmän merkitystä (esim. Uraunelmien kesälukion mentorina). Opettaja saa tavallisesti päivä­palkan lisäksi majoituksen, ylläpidon, mat­kakorvaukset ja päivärahan.

Kesälukion harjoittelijat ja opettajat ovat työsuhteessa joko Kesälukioseuraan tai johonkin muuhun kesälukio­järjestäjään.

 

Tutustu ennen hakemista kesän aikatauluihin ja ohjelmiin.

Lähetä hakemus ja CV mahdollisim­man pian tai viimeistään 15.3.2023. Hakulomakkeelta näet myös avoinna olevat paikat.

Hae tästä sähköisellä hakulomakkeella.

 

Lisätietoja voit tiedustella:

Juuli Jalavala
Suunnittelija, Kesälukioseura ry
0504559965
juuli.jalavala@kesalukioseura.fi