Hakulomakkeen testaus: kokeile erilaisilla vastausyhdistelmillä kaikkia erikielisiä hakulomakkeita.

TESTI: suomi


Henkilötiedot


että Kesälukioseura ry käsittelee tarpeellisia henkilötietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti osallistujavalinnan tehdäkseen tai välittääkseen hakemukseni sen kesälukion järjestäjälle, johon haen, sekä tiedottaakseen minua valinnasta. Jos olen alaikäinen, huoltajani on hyväksynyt hakemukseni.
Tieto auttaa majoitukseen liittyvissä valinnoissa, kuten huonejaossa.
hakuajan päättyessä.

Taustatiedot


Seuraavat tiedot helpottavat opiskelijavalintaa ja käytännön kurssisuunnittelua.
Kerro esimerkiksi, jos olet aiemmin hakenut kesälukioon, etkä silloin päässyt.

TESTI: ruotsi


Personuppgifter


till att Sommargymnasiesamfundet behandlar informationen jag lämnar på detta formulär i enlighet med dess integritetsförklaring för att göra studentval eller att vidarebefordra ansökan till arrangören av det sommargymnasium jag ansöker till, och att informera mig om valet. Om jag är minderårig, ger min vårdnadshavare sin samtycke.
Informationen hjälper oss att planera boende, t.ex. rumsfördelning.
innan ansökningsperiod är slut.

Bakgrundsinformation


Följande information hjälper oss med studentval och praktiska kursplanering.
Berätta särkild om du tidigare har ansökt men kunde inte komma då.

TESTI: englanti


Personal information


to Kesälukioseura processing the information I provide on this form in accordance with its Privacy Statement, to decide on admittance or to forward the application to the organizer of my chosen summer high school, and to inform me about the decision. If I am a minor, my guardian gives their consent.
This information helps us with accommodation arrangements, such as room division.
by the end of the application period

Background information


Following information helps us with student selections and practical course planning.
E.g. let us know, if you have previously applied to a summer high school but was not able to attend then.