Kovien tieteiden kesälukio

Korpilahti, Jyväskylä
29.7.—8.8.2018

Huomaathan, että tämä on esittely kesän 2018 kesälukiosta.

 

Kohderyhmä
Lukiolaiset, ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat, jatko-opintoihin siirtyvät

Kesälukioon hakeminen
Ilmoittautuminen Alkio-opiston verkkosivuilla 13.6. mennessä. 

Osallistumismaksu (lue lisää)
Täysihoitohinta: 495 €
(sis. majoitus 2 hh, ateriat, 1-3 kurssin opetus, ohjelma, materiaalit pois lukien oppikirjat)
Puolihoitohinta: 297 €
(sis. lounas, 1-3 kurssin opetus, ohjelma, materiaalit pois lukien oppikirjat)
Yhden kurssin opetus: 169 €

Viimeinen peruutuspäivä ilman 60 €:n peruutusmaksua on 16.6.2018. Tätä myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme 60 € toimistokuluja, poikkeuksena lääkärintodistuksella todennetut sairaustapaukset. Peruuttamatta poisjäämisestä veloitamme koko kurssimaksun.

Rehtori
Opiston vararehtori Kirsi Hintsanen

Järjestäjä
Alkio-opisto, www.alkio.fi

Lisätietoja
Kirsi Hintsanen, 040 714 3459, kirsi.hintsanen@alkio.fi

Huomaathan, että tämä on esittely kesän 2018 kesälukiosta.

 

Tartu tilaisuuteen ja vietä kaksi aktiivista viikkoa luonnonkauniissa ympäristössä Päijänteen rannalla!

Kovien tieteiden kesälukiossa opiskelet tehokkaasti lukiokursseja tai kertaat jo oppimaasi. Lukio-opintojen merkitys tulevaisuuden jatko-opintoihin pääsyn ja niissä menestymisen kannalta on suuri.

Kesälukio järjestetään Alkio-opistossa, joka on tunnettu laadukkaasta opetuksestaan ja yksilöllisestä ohjauksestaan. Opistolla vallitsee hyvä yhteishenki ja lämmin, rento ilmapiiri.

Opetus

Voit valita lukujärjestyksestä itsellesi 1–3 kurssia niin, että jokainen kurssi on eri ryhmästä (ryhmät R1-R3).

Kurssien laajuus on 38 tuntia. Kaikkien kurssien toteutumisen edellytyksenä on 10 opiskelijan minimiosallistujamäärä. Kurssit järjestetään v. 2015 opetussuunnitelman mukaan. Vastaavuudet v. 2003 opetussuunnitelmaan on merkitty pienellä v-kirjaimella.

Sovi valitsemiesi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Valitse korkeintaan yksi kurssi kustakin aineryhmästä R1—R3 (yhteensä siis enintään 3 kurssia):

Ryhmä (R1):

MATEMATIIKKA

Lausekkeet ja yhtälöt MAB2 (vMAB1) (pakollinen kurssi)
Tavoite: Ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet ja vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitoja sekä oppia ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä.
Sisältö: Kurssilla käsittelemme suureiden välistä lineaarista riippuvuutta ja verrannollisuutta, opettelemme ratkaisemaan ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä sekä harjoittelemme käyttämään laskinta polynomifunktion tutkimisessa ja polynomeihin liittyen sovellusten ratkaisussa.käsittelemme suureiden välistä lineaarista riippuvuutta ja verrannollisuutta, opettelemme ratkaisemaan ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä sekä harjoittelemme käyttämään laskinta polynomifunktion tutkimisessa ja polynomeihin liittyen sovellusten ratkaisussa.

Kurssilla huomioidaan sekä vanhan että uuden opetussuunnitelman mukaisesti kirjoituksiin osallistuvat kertaajat.

Pitkän matematiikan kertaus MAAabi (sovaltava kurssi)
Tavoite: Kerrata ylioppilaskirjoitusten keskeisempiä pitkän matematiikan sisältöjä ja kokonaisuuksia.
Sisältö: Kurssilla laskemme vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä sekä perehdymme laskimen käyttöön ylioppilaskokeissa. Tehtävien teon lomassa tutustumme myös digitaalisiin apuvälineisiin kuten GeoGebra-sovellukseen.
Opettaja: Ossi Kosonen

Kurssilla huomioidaan sekä vanhan että uuden opetussuunnitelman mukaisesti kirjoituksiin osallistuvat kertaajat.

BIOLOGIA

Biologian sovellukset BI5 (syventävä kurssi)
Tavoite: Lisätä opiskelijan ymmärrystä, miten biologinen tutkimus voi auttaa erilaisten ongelmien ratkaisussa ja edistää luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaista käyttöä, sekä auttaa häntä arvioimaan erilaisiin sovelluksiin liittyviä mahdollisuuksia, uhkia ja eettisiä kysymyksiä.

Sisältö: Kurssilla perehdytään mikrobien maailmaan ja geeniteknologian menetelmiin. Näiden lisäksi tarkastellaan biologian erilaisten sovellusten käyttöä mm. lääketieteessä ja teollisuudessa.
Opettaja: FM Saara Palmu

Huom: biologian kurssi on peruttu, sillä ilmoittautumisia on tullut liian vähän.

Ryhmä (R2):

FYSIIKKA

Fysiikka luonnontieteenä, FY1 (pakollinen kurssi)
Tavoite: Tutustua fysiikkaan tieteenä ja luoda pohjaa myöhempien fysiikankurssien opiskelulle. Oppia tekemän fysiikan tutkimusta: keräämään tuloksia, esittämään tuloksia graafisesti ja arvioimaan tutkimusten luotettavuutta.
Sisältö: Aiheina Newtonin lait ja liikeilmiöt, maailman perusvuorovaikutukset ja maailmankaikkeuden rakenne ja syntyminen.

Fysiikan kertaus FY1, FY2, FY4 ja FY5 (vFY1–FY5)
Tavoite: Oppia matemaattisia laskutaitoja, tulosten graafista esittämistä ja ongelmanratkaisukykyä arkipäivän fysikaalisiin tilanteisiin.
Sisältö:
Kurssilla kerrataan ja syvennetään ymmärrystä fysiikan klassisimmilla alueilla: mekaniikassa, lämpö- ja aalto-opissa. Kurssilla kootaan yhteen lukiofysiikan kurssien FY1, FY2, FY4 ja FY5 aihealueet. Kurssi sopii sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville että luonnontieteellisille aloille opiskelemaan aikoville.

RUOTSI, B-kieli

Kertauskurssi (soveltava kurssi)
Tavoite: Oppia ruotsin kielen perusrakenteiden lisäksi vaativimpiakin rakenteita ja harjoitella suullista ja kirjallista ilmaisua ruotsiksi.
Sisältö: Kurssilla tehdään esimerkiksi luetun- ja kuullun ymmärtämistehtäviä, sanastoharjoituksia, kielioppitehtäviä ja erilaisia suullisia harjoituksia.

Ryhmä (R3):

MATEMATIIKKA

Geometria MAB3 (vMAB2) (pakollinen kurssi)
Tavoite: Oppia ratkaisemaan käytännön ongelmia ja sovelluksia geometrian avulla.
Sisältö: Kurssilla tutustumme suorakulmaisen kolmion trigonometriaan ja Pythagoraan lauseeseen ja käänteislauseeseen sekä piirrämme tasokuvioita ja kolmiulotteisia kappaleita.
Opettaja: Ossi Kosonen

KEMIA

Reaktiot ja tasapaino KE5 (vKE5) (syventävä kurssi)
Tavoite: Oppia käyttämään laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.
Sisältö: Perehdymme kemialliseen tasapainoon yleisesti, sekä sen merkittävään erityistapaukseen: happamuuteen. Tämä on toinen lukion laskupainotteisista kemian kursseista, ja se näkyy ohjelmassa laskujen vahvana painotuksena.

Muu ohjelma

Työpajat

 • Kestävä kehitys arjessa: lähiruoka, lajittelu ja kierrätys, liikkuminen, veden ja energian käyttötottumukset
 • Vesien näkymätön elämä; tutkimuksia mikroskoopilla
 • Keittiöluonnontiede; fysiikkaa käytännönläheisesti
 • Self-help -työpaja stressinhallintaan: rentoutumis- ja mindfullness-harjoituksia
 • Arki haltuun bullet journalilla: askartele oma aikataulusi
 • Opinto-ohjaus: saatavilla pienryhmä- ja yksilöohjausta

Työpajoja toteutetaan 3–6 riippuen kesälukioon osallistuvien määrästä.

Ohjattu vapaa-ajan toiminta (sisältyy täysihoitohintaan)

 • Pelejä yms. ohjattua toimintaa
 • Leffailta
 • Leiritulet grillikatoksessa

Retki (sisältyy täysi- ja puolihoitohintaan)

 • Struven ketjun pisteelle Oravivuorelle, joka on yksi Unescon maailmanperintökohteista

Muut omatoimiset harrastus- ja ajanviettomahdollisuudet

 • Oma uimaranta. Rantasauna ja takkatupa käytössä 3 iltana majoittuville
 • Lähietäisyydellä aktiviteettipuisto ja toinen uimaranta
 • Alueella on hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet
 • Kävelyetäisyydellä sijaitsee myös Korpilahden satama palveluineen sekä Korpilahden keskusta

Vastaa