KOVIEN TIETEIDEN ETÄKESÄLUKIO

Etäopetus
3.–14.7.2023

KOHDERYHMÄ
Lukiolaiset, lukioon siirtyvät, ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat, aikuisopiskelijat ja jatko-opintoihin siirtyvät

KESÄLUKIOON HAKEMINEN
Ilmoittautuminen Alkio-opiston hakulomakkeella 1.6. mennessä. HUOM! Avoimia paikkoja voi tämän jälkeenkin tiedustella: kirsi.hintsanen@alkio.fip. 040 714 3459.

JÄRJESTÄJÄ
Alkio-opisto

LISÄTIETOJA
Teemu Säynäjäkangas:
teemu.saynajakangas@alkio.fi
p. 040 714 3461

Koulutussihteeri Seija Solonen
seija.solonen@alkio.fi
p. 040 714 3449

Lisätietoa Alkio-opiston sivuilla.

OSALLISTUMISMAKSU (lue lisää osallistumismaksusta)
169 €/1 opintojakso
271 €/2 opintojaksoa
(sis. opetus, lasku- ja tehtäväpajat, ohjaus, oheisohjelma, Abitti-kurssi)

Peruutusehdot:

  • 1.6.2023 mennessä peruutus maksutta,
  • 2.6.–18.6.2023 peritään puolet kurssimaksusta,
  • 19.6.2023 jälkeen veloitetaan koko kurssimaksu.

Lääkärintodistuksella peruutus on mahdollista maksutta.

Huom! Opintojakso järjestetään, mikäli siinä on vähintään 10 osallistujaa.

Mitä hyödyllistä ja mukavaa kesällä voisi tehdä, vaikka omalta takapihalta käsin?

No, voi vaikka osallistua kesälukioon! Kovien tieteiden etäkesälukiossa kertaat tehokkaasti matikkaa ja luonnontieteitä ammattitaitoisten ja mukavien opettajien kanssa.

Kesälukio toteutetaan lukujärjestyksen mukaan verkkoympäristössä, missä opettajat ja opiskelijat kohtaavat reaaliaikaisesti oppitunneilla ja harjoitustöiden parissa. Saat siis sekä opetusta että harjoitustehtävien ja laskupajojen ohjausta ja voit pyytää itsellesi haastaviin tehtäviin apua opettajalta.

Kovien tieteiden kesälukion järjestää Alkio-opisto, joka on tunnettu laadukkaasta opetuksestaan ja yksilöllisestä ohjauksestaan. Ammattitaitoiset opettajamme opettavat tehokkaasti luonnontieteitä, sillä tiedämme, mitkä aiheet ovat erityisen vaikeita ja mihin kannattaa panostaa. Yksilöllinen ohjaus onnistuu meiltä myös etäyhteyden välityksellä. Kesälukiossa et pelkästään opi kaikkea uutta, vaan saat myös ystäviä ympäri Suomea!

Opetus

Kunkin kertauskurssin/-opintojakson laajuus on 38 tuntia (2 opintopistettä). Opintoihin sisältyy opettajajohtoisia oppitunteja, tehtävä- ja laskupajoja, ohjausta ja itsenäisiä tehtäviä. Opetus soveltuu sekä vanhan että nykyisen opetussuunnitelman mukaan opiskeleville.

Sovi valitsemiesi kurssien/opintojaksojen hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Valitse 1–2 kurssia/opintojaksoa, korkeintaan yksi kummastakin ryhmästä.

  • Ryhmä A: BIabi, FYabi
  • Ryhmä B: KEabi, MAAabi/MABabi

Katso kesälukion alustava lukujärjestys Alkio-opiston kesälukiosivulta.

BIOLOGIA Kertaus (BIabi)
Tavoite: Tiedollisena tavoitteena on lisätä ymmärrystä keskeisistä biologian teorioista ja muodostaa selkeä kokonaiskuva biologiasta sekä ymmärtää eri kurssien/moduulien sisältöjen keskinäiset yhteydet sekä soveltaa näitä tietoja. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa oma osaamisen taso, jotta kurssin jälkeen tietää, mitä valmistautumista vielä tarvitsee ja miten kannattaa valmistautua kirjoituksiin.
Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä teorioita ja harjoitellaan vastaustekniikkaa esimerkiksi tekemällä vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä. Näiden avulla kehität ohjatusti tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi ylioppilaskirjoituksiin tai jatko-opintoihin. Kurssilla harjoitellaan myös digitaalisten järjestelmien käyttöä. Parhaan hyödyn kertauksesta saat, jos olet jo suorittanut kaikki lukion biologian kurssit/moduulit.

FYSIIKKA Kertaus (FYabi)
Tavoite: Oppia lukiofysiikan vaativia matemaattisia laskutaitoja, tulosten graafista esittämistä niin paperilla kuin sähköisessä koejärjestelmässä sekä ongelmanratkaisukykyä arkipäivän fysikaalisiin tilanteisiin.
Sisältö: Kurssilla kerrataan ja syvennetään ymmärrystä klassisen fysiikan alueella eli mekaniikassa sekä lämpö- ja aalto-opissa. Kokoamme yhteen lukiofysiikan moduulien FY1–FY5 sisällön käyttäen digitaalisia menetelmiä ja simulaatioita ilmiöiden havainnollistamisessa ja samalla harjoittelemme ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa. Kurssilla on mahdollisuus käydä läpi toiveaiheita lukiofysiikan valinnaisilta moduuleilta FY6-FY8. Kurssi on suunnattu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville, lukiofysiikan loppupään kursseja aloittavalle sekä luonnontieteellisille aloille opiskelemaan aikoville.
Opettaja: Teemu Säynäjäkangas

KEMIA Kertaus (KEabi)
Tavoite: Oppia, ymmärtää ja sisäistää kemian moduulien 1–6 sisältöjä siten, että ymmärtämää kemiaa sekä sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa. Konkreettisena tavoitteena on saada nostettua kemian osaamisen taso jatkokoulutuksen ja/tai YO-kokeen vaatimalle tasolle.
Sisältö: Kemian moduulien 1–6 kaikki OPS:ssa esiintyvät sisällöt tiivistetysti: aineen rakenne, jaksollinen järjestelmä, elektronirakenne, sidokset, ainemäärä, konsentraatio, liuoslaskut, stoikiometria, kaasulaskut, orgaanisen kemian yhdisteet ja niiden reaktiot, isomeria, metallien kemia (hapettuminen ja pelkistyminen), sähkökemia, kemiallinen tasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, happo-emäsreaktiot ja titrauskäyrät.
Opettaja: Susanna Tolsa

MATEMATIIKKA, PITKÄ (+ LYHYT) Kertaus (MAAabi + MABabi)
Tälle kurssille voit tulla kertaamaan myös lyhyen matematiikan sisältöjä. Ilmoittaudu MABabi-kurssille hakulomakkeessa. Opetus tapahtuu yhdessä pitkän matematiikan kanssa, mutta tehtävät on eriytetty.
Tavoite: Kerrata ylioppilaskirjoitusten keskeisimpiä matematiikan sisältöjä ja kokonaisuuksia. Kurssin aikana on tavoitteena sisäistää sähköisen YO-koejärjestelmän vastaustekniikka matematiikan osalta.
Sisältö: Kurssilla laskemme vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä sekä perehdymme sähköisen ylioppilaskokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin. Tehtävien teon lomassa tutustumme myös digitaalisiin apuvälineisiin kuten GeoGebra-sovellukseen. Pitkän matematiikan painoarvo todistusvalinnassa on merkittävän iso, joten matematiikan yo-kokeisiin kannattaa panostaa.

+ ABITTI-KURSSI
Tällä kurssilla voit tutustua Abitin ja sen ohjelmien käyttöön harjoitustehtäviä tekemällä ja vastauksia laatimalla. Kurssin ohjevideoiden ja tehtävien avulla voit perehtyä matematiikan, fysiikan ja/tai kemian osalta sähköisen ylioppilaskokeen vastaustekniikkaan; saat itse valita, kuinka suuren osan kurssista suoritat.

Abitti-kurssi kannattaa suorittaa kesäkuun aikana ennen kesälukion aloitusta, jotta saat kesälukion kursseista ja laskupajoista parhaan mahdollisen hyödyn irti. Tällöin ei kesälukiokurssien aikana tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa Abitti-ohjelmien haltuun ottamiseen. Kurssi on laajudeltaan lukiokurssia suppeampi.

Kurssi on tarkoitettu Kovien tieteiden kesälukiolaisille, eikä sitä voi valita ainoana kurssina.

Muu ohjelma

Opetuksen ohella ohjelmaan kuuluu yhteistä vapaa-ajantoimintaa, tutustumistuokio, pelejä ja kesälukion päätöstilaisuus. Oheisohjelma kuuluu kurssimaksuun.

Opiskelu kesälukiossa oli tiivistä, mutta tehokasta. Lyhyessä ajassa ehdittiin käydä paljon asiaa ja monta lukion kurssia sai opiskeltua jo etukäteen. Voisin ehdottomasti suositella kesälukiota kenelle tahansa, joka haluaa hyödyntää kesäloman ylimääräisenä tilaisuutena opiskella!

Hilma, Kovien tieteiden kesälukio 2020 (etäopetus)

 

Antoisinta oli ehdottomasti uusiin ihmisiin tutustuminen. Sain käytyä kesälukiossa kemian 5. kurssin ennen syksyn kirjoituksia ja sain kerrattua hieman pitkän matikan ja fysiikan kursseja, joka helpottaa minua tulevana abivuonnani.

Kovien tieteiden kesälukiolainen 2019

 

Kesälukiossa sain kerrattua yo-kirjoituksiin ja korotettua arvosanoja. Vapaa-aikaa vietettiin kesälukiokaverien kanssa, joten meistä tuli tosi tiivis porukka ja lyhyessäkin ajassa ehti muodostua hyviä kaverisuhteita. Pelasimme, uimme ja kävimme yhteisillä retkillä. Opiskelukin oli aika rentoa ja kesälukioajalta jäi paljon kivoja muistoja.

Roosa, Kovien tieteiden kesälukio 2018