Etäkesälukiopaikan vahvistaminen


Kuvauslupa ja media

Kesälukioseuran viestintä-, markkinointi-, opetus- tai muuhun käyttöön. Lupa käsittää sekä digitaalisen että analogisen käytön (esim. YouTube, Facebook, Instagram, verkkosivut ja julkaisut). Antamani lupa on ajallisesti ja maantieteellisesti rajoittamaton eikä kuvien käytöstä makseta korvausta. Etäkurssilla lupa voi koskea esim. otoksia ryhmäkeskusteluista tai kurssin yhteisistä videotuotoksista. Kuvauslupa ei koske yksityisesti opettajille palautettavaa kuva- tai videomateriaalia tai henkilökohtaisia videokeskusteluja, joita ei tietenkään julkaista.
haastatella ja kuvata tiedotusvälineiden (TV, radio, lehdistö) kurssiuutisoinnissa.

Video- ja muiden oppimisalustojen käyttö etäopetuksessa


Sääntösitoumus

Säännöt on laadittu sinun ja muiden kurssilaisten turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi. Lue säännöt huolella myös kesälukion alkaessa.

Alaikäinen: käy nämä säännöt läpi yhdessä huoltajiesi kanssa ennen etäkesälukion alkua, jotta sinua etäkesälukion aikana koskevat vastuukysymykset olisivat selvät järjestäjän ja huoltajiesi välillä.

Etäkesälukion pelisäännöt

  1. Noudata rehtorin ja muiden opettajien ohjeita.
  2. Noudata annettuja aikatauluja. Ilmoita, jos jostakin syystä joudut jäämään pois sovitusta ohjelmasta etäkesälukion aikana.
  3. Jos kohtaat vaikeuksia opettajan, muiden kurssilaisten tai teknologian kanssa, keskustele niistä rehtorisi ja/tai muiden opettajien kanssa. Voit tehdä sen täysin luottamuksellisesti.
  4. Ole hienovarainen ja osoita kulttuurista ymmärtämystä.
  5. Huolehdi käyttämästäsi laitteistosta. Järjestäjä on vakuuttanut sinut etäkesälukion ohjelman aikaan sattuvan tapaturman varalta (koskee vain osallistujia Suomessa), mutta omaisuutesi sinun täytyy vakuuttaa itse (esim. kotivakuutuksella).
  6. Älä osallistu päihtyneenä etäkesälukion ohjelmaan, koskien myös täysikäisiä osallistujia. Huom.! Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat alkoholin tai muun huumaavan aineen käytöstä.
  7. Etäkesälukioissa ei saa kiusata ketään, eli kursseillamme on nollatoleranssi kiusaamisen suhteen. Kohtele kunnioittavasti toisia myös, kun kukaan opettajista ei ole mukana keskustelussa. Etäkesälukion ohjelman ulkopuolella alaikäisen käyttäytyminen on huoltajan vastuulla. Jos havaitset kiusaamista, kerro siitä heti rehtorille tai muulle opettajalle.
  8. Älä tallenna äläkä julkaise luvatta kuvia tai videoita muista osallistujista.
Mikäli näitä sääntöjä rikkomalla vaarannat oman tai toisten turvallisuuden tai hyvinvoinnin tai käytökselläsi vaikeutat etäkesälukion ohjelman toteutumista suunnitellulla tavalla, sinut voidaan poistaa kurssilta kesken etäkesälukion.