Kesälukioseuran uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste

5/2018 

Tiivistetysti:

  • Kun tilaat Kesälukioseuran uutiskirjeen, luovutat meille nimesi ja sähköpostiosoitteesi.
  • Voit koska tahansa perua tilauksesi kirjeen lopussa olevasta linkistä.
  • Käytämme uutiskirjerekisterin hallinnointiin MailChimpiä, joka kerää automaattisesti joitakin tietoja siitä, kuinka luet uutiskirjettämme ja reagoit siihen. Varmistamme vuosittain, että ne, jotka eivät ole aktiivisesti lukeneet kirjettä, haluavat yhä säilyä tilaajina.
  • Antamiasi ja kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden lähettämiseen ja uutiskirjerekisterin hallinnointiin.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

Kesälukioseura sitoutuu noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.   

1. Rekisterinpitäjä  Kesälukioseura ry 
Mariankatu 7 C 1 
00170 Helsinki 
Y-tunnus 0275059-9 

 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Kesälukioseura ry 
Maija Kukkola 
Mariankatu 7 C 1 
00170 Helsinki 
puh. 09 68 60 770 
email: toimisto(at)kesalukioseura.fi  

 

3. Rekisterin nimi  Kesälukioseuran uutiskirjerekisteri  

 

4. Henkilötietojen
käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
Toiminnasta viestiminen ja markkinointi sähköpostitse lähetettävällä uutiskirjeellä. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn (uutiskirjeen tilaajan) ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö  Uutiskirjeen lähettämiseen käytetty ohjelma MailChimp kerää rekisteröidyltä seuraavat tiedot:  
Sähköpostiosoite
Etunimi
Sukunimi
Email marketing status = subscribed/unsubscribed/cleaned
(cleaned = ei vastaanota viestejä, siivottu pois esimerkiksi väärän/vanhentuneen osoitteen vuoksi)
Source = mitä kautta lisätty listalle
Contact rating = arvio asteikolla 1-5 siitä, kuinka paljon vastaanottaja on reagoinut viesteihin

 

6. Säännönmukaiset
tietolähteet 
Rekisteröidyn (uutiskirjeen tilaajan) ilmoittamat tiedot.

 

7. Tietojen säilytysajat tai määrittämiskriteerit Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun rekisteröity peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Uutiskirjerekisteri käydään myös läpi kerran vuodessa, jolloin poistetaan ne rekisteröidyt, jotka eivät olet reagoineet uutiskirjeisiin viimeisen 12 kuukauden aikana.

 

8. Tarkastusoikeus
ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaiselle rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat talletetut tietonsa rekisteristä. 

Tarkastuspyyntö osoitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)kesalukioseura.fi. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyyntö osoitetaan: Kesälukioseura ry, Mariankatu 7 C 1, 00170 Helsinki.  

 

9. Tietojen
luovutus ja tietojen
kansainväliset
siirrot (EU/ETA:n ulkopuolelle) 
MailChimp-uutiskirjepalvelu säilyttää tietoja palvelimilla EU/ETAN:n alueen ulkopuolella. 

 

 

 

10. Rekisterin
suojauksen periaatteet  
Lisätietoa MailChimp-uutiskirjepalvelun yksityisyydensuojan periaatteista löytyy osoitteesta: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Olemme toteuttaneet asianmukaiset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään vain tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttamisen edellä mainittuihin tarkoituksiin milloin tahansa. Pyyntö osoitetaan:  Kesälukioseura ry, Mariankatu 7 C 1, 00170 Helsinki tai toimisto(at)kesalukioseura.fi.