Kansan Sivistysrahasto on myöntänyt Kesälukioseuralle 1500 € avustuksen apurahojen jakamiseen. Kesälukioseura myöntää apurahoja taloudellisin ja sosiaalisin perustein, mutta apurahalla ei voi kattaa koko osallistumismaksua. Apurahaa voi anoa myös muiden kesälukiojärjestäjien kesälukioissa opiskeluun, jolloin Kesälukioseura hyvittää myönnetyn apurahan suuruisen summan järjestäjälle.

Lue lisää ja ano apurahaa heti tai viimeistään 7.5.2019.