LÄNSI-UUDENMAAN
KESÄLUKIO

Lohja 24.6.–5.7.2019

Haku tähän kesälukioon 2019 on päättynyt.

 

Kohderyhmä
Lukiolaiset ja muut toisen asteen opiskelijat

Kesälukioon hakeminen
Täytä hakemus verkossa viimeistään 
15.5.

Rehtori
KM Hanna-Leena Malin

Järjestäjä
Kanneljärven Opisto

Lisätietoja
Pauliina Kalanti,
044 357 8120,
www.kannelopisto.fi,
opisto@kannelopisto.fi

Osallistumismaksu (lue lisää)
Täysihoito:
450 €/1 kurssi
490 €/2 kurssia
500 €/3 kurssia
(sis. opetus, ateriat, majoitus, ohjattu vapaa-ajantoiminta)
Ilman täysihoitoa:
160 €/1 kurssi
180 €/2 kurssia
190 €/3 kurssia
(sis. opetus, lounas)

29.5. jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 50 % hinnasta. Sairaustapauksissa osallistumismaksu hyvitetään lääkärintodistusta vastaan.

 

Huom! Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään 12. Kaikki hakijat eivät välttämättä mahdu mukaan.

Haku tähän kesälukioon 2019 on päättynyt.

Haluatko viettää ikimuistoisen kaksiviikkoisen nauttien kansainvälisestä ympäristöstä, uimisesta, melonnasta, elämyksellisistä retkistä ja uusista ystävistä? Voisiko samalla opiskella, valmistautua ylioppilaskirjoituksiin tai kehittää omia opiskeluvalmiuksia?

Länsi-Uudenmaan kesälukiossa Kanneljärven opistolla opiskelet rennossa ilmapiirissä ammattitaitoisten, yksilölliseen opetukseen perehtyneiden opettajien johdolla. Muun muassa frisbeegolfrata sekä melonta- ja sup-lautailumahdollisuudet antavat tilaisuuden rentoutua ja viettää aikaa uusien ja vanhojen ystävien kanssa myös oppituntien jälkeen. Retket ja ohjattu vapaa-ajantoiminta takaavat uusia elämyksiä ja ikimuistoisia kokemuksia samalla kun hankit itsellesi arvokasta pääomaa opiskelemalla.

Opetus

Voit valita kuuden kurssin joukosta 1–3 kurssia, kuitenkin vain yhden kurssin kustakin valintaryhmästä. Huomaa, että valintaryhmän 3 kurssit ovat ilta- ja viikonloppuopetusta.

Valintaryhmä 1 (ma–pe klo 8:15–15:30)

RUOTSI, B1-KIELI Kulttuuri ja mediat (RUB13)
Tavoite: Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen.
Sisältö: Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

MATEMATIIKKA, LYHYT Matemaattisia malleja (MAB4)
Tavoite: opiskelija
– näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla
– tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta
– tutustuu ennusteiden tekemiseen mallien pohjalta
– osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomi- ja eksponenttifunktion ominaisuuksien tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa sovellusongelmien yhteydessä.
Sisältö:  
– lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
– potenssiyhtälön ratkaiseminen
– eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla
– lukujonot matemaattisina malleina

Valintaryhmä 2 (ma–pe klo 8:15–15:30)

ENGLANTI, A-KIELI Tiede ja tulevaisuus (ENA5)
Tavoite: Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista.
Sisältö: Kurssilla harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)
Tavoite: Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista.
Sisältö:  Kurssilla perehdytään vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syvennetään niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Valintaryhmä 3 (ma–pe klo 17:00–19:30 sekä la-su klo 9:30–14:00)

RUOTSI, B1-KIELI Monenlaiset elinympäristömme (RUB14)
Tavoite: Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista.
Sisältö: Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

ENGLANTI, A-KIELI Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4)
Tavoite: Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä.
Sisältö: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

Muu ohjelma

Kesälukion hintaan kuuluu melontaa, sup-lautailua sekä muuta ohjattua vapaa-ajantoimintaa osallistujien toiveiden mukaan, kuten retki lähialueen luontokohteisiin, nuotioilta, liikuntaa tai korikiipeilyä. Lisäksi kesälukiolaiset voivat pulahtaa uimaan saunasta tai muulloinkin (rantasauna lämpiää kahdesti viikossa), pelata frisbeegolfia (kiekot saa lainaan panttia vastaan), pingistä, biljardia ja lautapelejä.