LÄNSI-SUOMEN
KESÄLUKIO

Huittinen 6.–17.6.2022

KOHDERYHMÄ
Toisen asteen opiskelijat, toiselle asteelle siirtyvät, aikuisopiskelijat

REHTORI
Niina Kastari

JÄRJESTÄJÄ
Länsi-Suomen opisto

LISÄTIETOJA
Niina Kastari, niina.kastari@lsopisto.fi, 044 979 0618, lue lisää Länsi-Suomen opiston sivuilta

KESÄLUKIOON HAKEMINEN
Hae viimeistään 8.5. Paikkoja avoinna, hae heti!
Haku Länsi-Suomen opiston kesälukiosivulla tai
täyttämällä verkkolomake tällä sivustolla.

OSALLISTUMISMAKSU (lue lisää osallistumismaksusta)
Täysihoito (sis. opetus, oppimateriaalit, majoitus, ateriat):
570 €/2 kurssia/opintojaksoa
390 €/1 kurssi/opintojakso
Ilman täysihoitoa (sis. opetus, oppimateriaalit):
430 €/2 kurssia/opintojaksoa
230 €/1 kurssi/opintojakso

Hae apurahaa osallistumismaksuun.

Huom! Kesälukio järjestetään, jos siinä on vähintään 8 osallistujaa. Kaikki hakijat eivät välttämättä mahdu mukaan.

Logo: Länsi-Suomen opisto

Haluatko täydentää opintojasi tanssikursseilla ja ehkä peräti tanssidiplomilla? Tahdotko parantaa englannin kielen taitoasi? Entä lisätä osaamistasi lyhyessä matematiikassa?

Länsi-Suomen kesälukioon ovat tervetulleita kaikki toisen asteen opiskelijat sekä toiselle asteelle siirtymässä olevat opiskelijat. Idyllinen opistokampuksemme upeine historiallisine rakennuksineen sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä, vain 80 km Tampereelta, 60 km Porista ja 85 km Turusta.

Lyhyen matematiikan ja englannin kertauskurssit sopivat uuden tai vanhan lukion opetussuunnitelman mukaan opiskeleville, sekä lukion vasta aloittaville että kertausta aiempiin vuosiin kaipaavalle. HUOM! Kesälukio on ilmoittanut, että englannin ja matematiikan kertauskursseilla voi myös halutessaan suorittaa ohjatusti yksittäisen kertauksen piiriin kuuluvan kurssin/moduulin lisätehtävien avulla.

Kertaus on hyödyllinen 1. tai 2. vuoden päättäville opiskelijoille, jotka haluavat kenties korottaa arvosanoja, valmistautua ylioppilaskirjoituksiin tai muuten vain parantaa osaamistaan. Lukioon siirtyville opiskelijoille etenkin 1. vuoden kertauskurssit tarjoavat puolestaan mahdollisuuden ottaa haltuun opetussisältöjä etukäteen ja keventää näin tulevan opiskeluvuoden työmäärää.

Pitkän matikan osalta löydät vastaavat kurssit lähiopetuksena Kainuun matikkakesälukiosta.

Opetus

Opetusta on arkipäivisin. Huomaathan, että viikonloppuna ei ole järjestettyä ruokailua.

Valitse 1–2 kurssia/opintojaksoa (kukin 38 t/2 op), enintään yksi aamupäivään ja yksi iltapäivään.

HUOM! Osallistujamäärän vuoksi kesälukiossa järjestetään yksi yhteinen matematiikan ja yksi yhteinen englannin kurssi, joilla kerrataan eriytetysti 1. ja 2. vuoden sisältöjä. Kummassakin aineessa on mahdollista haluttaessa suorittaa yksi kerrattavaan alueeseen kuuluva kurssi/moduuli. 

Aamupäivisin klo 9–12:15:

MATEMATIIKKA, LYHYT Lukion 1. vuoden kertaus
Tavoite: Kertauksessa vahvistetaan osaamistasi lukion 1. vuoden lyhyen matikan keskeisistä aiheista. HUOM! Mahdollisuus myös suorittaa jokin kerrattavista kursseista/moduuleista (MAY1-MAB3) ohjatusti lisätehtävien avulla.
Sisältö: Kertauksen aikana käydään läpi lukion lyhyen matematiikan oppimissisältöjä seuraavien moduulien osalta:
MAY1 Luvut ja yhtälöt
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt
MAB3 Geometria

ENGLANTI, A-KIELI Lukion 2. vuoden kertaus
Tavoite: Kertauksessa vahvistetaan osaamistasi lukion 2. vuoden englannin keskeisistä aiheista. HUOM! Mahdollisuus myös suorittaa jokin kerrattavista kursseista/moduuleista (ENA4-ENA6) ohjatusti lisätehtävien avulla.
Sisältö: Kurssin aikana käydään läpi lukion englannin kielen A-oppimäärän oppimissisältöjä seuraavien moduulien osalta:
ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä
ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede
ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä

ILMAISUTAITO/LIIKUNTA/TEEMAOPINNOT Tanssi minussa – KURSSI PERUTTU!
Tavoite: Opiskelijan tanssikäsitys rikastuu ja kokemus itsestä tanssijana vahvistuu. Opiskelijan kehonhahmotus ja -hallinta sekä kyky keholliseen ilmaisuun kehittyvät.
Sisältö: Kurssin aikana tutustutaan eri tanssilajeihin katsomalla, keskustelemalla ja itse tanssien. Tehdään tanssitekniikka- ja tanssi-improvisaatioharjoituksia sekä opetellaan valmista liikemateriaalia. Harjoitellaan esiintymistä toisille ja reflektoidaan toimintaa.
Opettaja: Niina Kastari

Iltapäivisin klo 13:15–16:30:

ENGLANTI, A-KIELI Lukion 1. vuoden kertaus
Tavoite: Kertauksessa vahvistetaan osaamistasi lukion 1. vuoden englannin keskeisistä aiheista. HUOM! Mahdollisuus myös suorittaa jokin kerrattavista kursseista/moduuleista (ENA1-ENA3) ohjatusti lisätehtävien avulla.
Sisältö: Kurssin aikana käydään läpi lukion englannin kielen A-oppimäärän oppimissisältöjä seuraavien moduulien osalta:
ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen
ENA2 Englanti globaalina kielenä
ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä

MATEMATIIKKA, LYHYT Lukion 2. vuoden kertaus
Tavoite: Kertauksessa vahvistetaan osaamistasi lukion 2. vuoden lyhyen matikan keskeisistä aiheista. HUOM! Mahdollisuus myös suorittaa jokin kerrattavista kursseista/moduuleista (MAB4-MAB6) ohjatusti lisätehtävien avulla.
Sisältö: Kurssin aikana käydään läpi lukion lyhyen matematiikan oppimissisältöjä seuraavien moduulien osalta:
MAB4 Matemaattisia malleja
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
MAB6 Talousmatematiikan alkeet

ILMAISUTAITO/LIIKUNTA/TEEMAOPINNOT Koreografinen työskentely – KURSSI PERUTTU!
Tavoite: Opiskelija tutustuu koreografiseen työskentelyyn ja rohkaistuu tuottamaan ja sommittelemaan omaa liikettä. Halukkailla opiskelijoilla on mahdollisuus aloittaa kurssin aikana myös lukion tanssidiplomin tekeminen.
Sisältö: Tutustutaan koreografisiin työkaluihin ja tanssin sommitteluun sekä tehdään erilaisia improvisaatio- ja kompositioharjoituksia. Mahdollisuuksien mukaan rakennetaan koroegrafioita joko yksin tai ryhmänä. Huomioidaan musiikki, valaistus, puvustus ja maskeeraus osana koreografista prosessia. Työskentelyä reflektoidaan yksin ja yhdessä.
Opettaja: Niina Kastari

HUOM! Koreografinen työskentely -kurssin valinneille lisäksi:

ILMAISUTAITO/LIIKUNTA/TEEMAOPINNOT Lukion tanssidiplomi (TALD7, 2 op) – KURSSI PERUTTU!
Koreografinen työskentely -kurssin valinneiden on mahdollista aloittaa ohjattu lukion tanssidiplomin työstäminen, joka saatetaan päätökseen elokuussa kahden lähiopetuspäivän ja esitysillan myötä (lisämaksu elokuun osiosta 140 €, sis. täysi ylläpito). Kesälukion aikana diplomia työstetään ilman erillistä maksua.

Muu ohjelma

Opiskelupäivien jälkeen voit osallistua vapaa-ajanohjelmaan sekä virkistäytyä omatoimisesti vaikka ulkoilemalla lähiluonnossa jokimaisemista nauttien tai tutustumalla opiston oman kirjaston tarjontaan. Voit myös vierailla muutaman kilometrin päässä sijaitsevassa Huittisten keskustassa, josta löytyy monipuolista palvelutarjontaa, kuten kauppoja, erikoisliikkeitä ja erityisen hyvä uimahalli.

Leave a Reply

Your email address will not be published.