TUTKIMUS-
RETKIÄ
KOSMOKSEEN

Utsjoki ja
Sodankylä
24.7.–4.8.2023

KOHDERYHMÄ
Lukiolaiset, lukioon siirtyvät nuoret, muut toisen asteen opiskelijat ja aikuisopiskelijat

REHTORI
Sodankylän geofysiikan observatorion johtaja, avaruusfysiikan professori, FT Eija Tanskanen.

JÄRJESTÄJÄT
Sodankylän geofysiikan observatorio (Oulun yliopisto), Ohcejoga Utsjoen Ursa ry ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta

LISÄTIETOJA
Eija Tanskanen,
eija.tanskanen@oulu.fi,
+358-50-566 3264

KESÄLUKIOON HAKEMINEN
Täytä lomake 30.6. mennessä. Tämän jälkeenkin voi tiedustella viime hetken paikkoja.

OSALLISTUMISMAKSU (lue lisää osallistumismaksuista)
Täysihoito (sis. opetus, majoitus, ateriat, kuljetukset, vapaa-ajanohjelma, konsertti)
450 €/ 1–2 opintojaksoa (2–4 op)
Ilman täysihoitoa (sis. opetus, kuljetukset, lounas, konsertti)
200 €/opintojakso (á 2 op)

Peruutusehdot: vastaavat Kesälukioseuran peruutusehtoja.

Huom! Kesälukio järjestetään, jos siinä on vähintään 15 osallistujaa. Kaikki hakijat eivät välttämättä mahdu mukaan.

Logo: Oulun yliopisto
Logo: Lapin yliopisto
Logo: Ohcejoga Utsjoen Ursa ry
sápmi
sápmi
suomi
suomi

Tiede ja taide yhdistyvät arktisen alueen ainutlaatuisissa kohteissa Sodankylässä ja Utsjoella. Tervetuloa tutkimaan ympäristön ja maailmankaikkeuden olemusta ja syntyä yhdessä tieteen ja taiteen ammattilaisten kanssa!

Tutkimusretkiä kosmokseen -kesälukiossa voit suorittaa valinnaisen kuvataiteen moduulin  ja/tai luonnontieteen valinnaisen temaattisen opintojakson. Voit valita opintojaksoista vain toisen tai suorittaa molemmat.

Luonnontieteen jaksossa tutustut maailmankaikkeuden mittakaavoihin ja elämän edellytyksiin planeetallamme, lähitähteemme Aurinkoon ja revontulifysiikkaan sekä avaruuden löytöretkiin ja piensatelliittiteknologiaan.

Kuvataiteen jaksossa olet moniaistisessa vuorovaikutuksessa ajan, ympäristön sekä paikkakokemuksen käsitteiden kanssa, tutustut Lapin tähtitaivaan mytologiaan ja hyödynnät kuvataiteen erilaisia keinoja tutkia maailmaa.

Kesälukiossa tehdään myös kahden päivän aikana vaellus Utsjoen upeassa tunturiluonnossa käsitellen samalla molempien opintojaksojen aiheita. Arktisella Aikavaelluksella kuljet läpi aikakausien, sillä jokainen metri polulla vie sinut miljoona vuotta ajassa eteenpäin.

Opetus

Opetus järjestetään pohjoisissa luonnonkauniissa ympäristöissä Utsjoella (vk 30) ja Sodankylässä Tähtelän observatorioympäristössä (vk 31). Utsjoella osana opetusta vaelletaan Arktisen Aikavaelluksen luontopolulla. Vaelluspäiviä on kaksi (6 + 8 km).

Kunkin opintojakson laajuus on 2 op (38 t). Voit osallistua yhdelle tai molemmille opintojaksoille.

TEEMAOPINNOT (FY/BI/GE) Havaitseva avaruustiede
Tavoitteet: Perehtyä Maa-planeetan ja sen eliökunnan syntyyn ja kehitykseen, planeettaamme suojaavaan magneettikenttään ja ilmakehään sekä lähitähtemme Auringon myrskyihin. Laaja-alaisen osaamisen alueista vahvistetaan erityisesti monitieteistä ja luovaa osaamista.
Sisältö: Syvennetään moduulien BI1–BI4, GE2 ja FY8 seuraavia aiheita: kosminen kehitys, universumin historia ja mittakaavat, tähtitaivas, elinkelpoiset vyöhykkeet, maata suojaavat magneettikenttä ja ilmakehä sekä piensatelliittiteknologiat. Vaellus arktisen aikavaelluksen polulla on osa opetuskokonaisuutta.
Opettajat: Eija Tanskanen, Juhani Harjunharja, Maija Karala, Antti Kero, Jouni Envall

KUVATAIDE  Hiekanjyvistä tähtisumuun – Vaellus arktiseen nykytaiteeseen (KU4/TO)
Tavoitteet: Laajentaa opiskelijan omaa taiteellista ilmaisua, kannustaa aktiiviseen toimijuuteen osana yhteisöä ja ympäristöä. Tutkia miten nykytaiteen avulla voitaisiin vaikuttaa elinympäristömme hyvinvointiin. Tarkastella yhteyksiä omien kuvien, ympäristöjen ja kulttuuriperinnön sekä taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja lähestymistapojen välillä.
Sisältö: Teemana on elinympäristömme muutos, kiertokulku ja luonnon näkökulmasta havaitseminen, jota lähestytään tieteen ja taiteen välisen vuorovaikutuksen avulla. Ilmiökeskeisen työskentelyn keinoin tutkitaan taiteen monia maailmoja identiteettien rakentajana, kulttuurisen moninaisuuden kuvastajana ja kulttuuriperinnön uudistajina. Syvennytään moniaistiseen yhteyteen luonnon ja ihmisen välillä. Tutustutaan arktiseen nykytaiteeseen, saamelaistaiteeseen, tähtitaivaan mytologiaan ja ympäristö- ja yhteisötaiteen toimintatapoihin.
Opettajat: Mirja Hiltunen, Antti Hannula, Oona Herranen ja Brita Turunen

Muu ohjelma

Vapaa-ajalla voit keskustella ja musisoida iltanuotiolla, saunoa ja uida, sekä osallistua yhteisille retkille. Kurssimaksuun sisältyy Luosto Soi -festivaalin konserttilippu. Kurssin lopuksi toteutetaan yhdessä loppujuhla.

Arktisen aikavaelluksen kartta ja aiheet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *