DUTKAN-
TUVRRAT
KOSMOSII

Ohcejohka
ja Soađegilli
24.7.–4.8.2023

KOHDERYHMÄ
Lukiolaiset, lukioon siirtyvät nuoret, muut toisen asteen opiskelijat ja aikuisopiskelijat

REHTORI
Sodankylän geofysiikan observatorion johtaja, avaruusfysiikan professori, FT Eija Tanskanen.

JÄRJESTÄJÄT
Sodankylän geofysiikan observatorio (Oulun yliopisto), Ohcejoga Utsjoen Ursa ry ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta

LISÄTIETOJA
Eija Tanskanen,
eija.tanskanen@oulu.fi,
+358-50-566 3264

KESÄLUKIOON HAKEMINEN
Täytä lomake 30.6. mennessä. Tämän jälkeenkin voi tiedustella viime hetken paikkoja.

OSALLISTUMISMAKSU (lue lisää osallistumismaksuista)
Täysihoito (sis. opetus, majoitus, ateriat, kuljetukset, vapaa-ajanohjelma, konsertti)
450 €/ 1–2 opintojaksoa (2–4 op)
Ilman täysihoitoa (sis. opetus, kuljetukset, lounas, konsertti)
200 €/opintojakso (á 2 op)

Peruutusehdot: vastaavat Kesälukioseuran peruutusehtoja.

Huom! Kesälukio järjestetään, jos siinä on vähintään 15 osallistujaa. Kaikki hakijat eivät välttämättä mahdu mukaan.

Logo: Oulun yliopisto
Logo: Lapin yliopisto
Logo: Ohcejoga Utsjoen Ursa ry
sápmi
sápmi
suomi
suomi

Dieđa ja dáidda ovttastuvvet poláraguovllus Ohcejogas ja Soađegilis. Bures boahtin dutkantuvrii kosmosii diehtaga ja dáidaga vugiiguin ja oahppat máilmmiávvosis njunušáššedovdiid jođihemiin!

Geasselogahagas guovssahasfysihka, astrobiologiija ja gomuvuođateknologiija fáttát ovttastuvvet dáidaga vugiiguin máilmmiide ja sápmelaš mytologiijai.

Luonddudiehtagiin beroštuvvan olbmot oahpásmuvvet máilmmiávvosa mihttolávaide, gomuvuođa gávdnanmátkkiide, lagasnástámet Beaivvážii ja eallima eavttuide min planehtas.

Dáiddaávdnasiid áigodagas fas oahpásmuvvat Sámi nástealmmi mytologiijai dáládáidaga vugiide dutkat ja višuneret planehtamet boahttevuođaid.

Goappáge kurssa geasselogahatoahppit vánddardit sulaid 14 km mátkki Árktalaš áigevánddardeami bálgás guovtti beaivve áigge. Vánddardeami áigge gieđahallat kurssa sisdoaluid. Loahppaávvudeapmi huksejuvvo ovttas ee. sirkus- ja govvadáidaga sihke diehtaga ja musihka ovttastahttimiin.

Oahpahus

Oahpahus dáhpáhuvvá Ohcejoga Geavu dutkanlágádusa luonddučáppa birrasis (vk 30), Soađegili Tähtelä observatevrabirrasis (vk 31) ja Árktalaš áigevánddardeami luonddubálgás (vk 30). Guđege kurssa/oahppoáigodaga viidodat lea 38 t (2 oč). Oahppi sáhttá válljet juogo nuppi kurssain/oahppoáigodagain, dahje čađahit guktuid. Merkejupmi v kursakoda ovddabealde oaivvilda ovddit oahppoplána čuvvon kursii. Oahput heivejit bures maiddái ođđa oahppoplánas oaivvilduvvon logahatoahpuid čađaheaddjiide.

Dalle čađahit ovtta dahje guokte 2 oč viidosaš temáoahpuide heivvolaš oahppoáigodaga.

TEMÁOAHPUT (FY/BI/GE) Áici gomuvuođadieđa
Kurssa mihttomearri: Láidestit oahppi planehtamet suddjen magneahttagieddái ja áibmogeardái sihke Eana-planehta ja dan ealángotti šaddamii ja ovdáneapmái ja lagašnástámet Beaivváža stoarpmaide.
Kurssa sisdoallu: Oahpásmuvvat astrobiologiijai sihke geo- ja gomuvuođafysihkkii čiekŋudan dihte vBI1–vBI3, vGE2 ja vFY7 (modulat BI1–BI4, GE2 ja FY8) fáttáid. Fáttát leat ee. kosmalaš ovdáneapmi, universuma historjá, nástealbmi, eallingelbbolaš avádagat, eatnama suddjen magneahttagieddi ja áibmogeardi ja satellihttateknologiija.
Oahpaheaddjit: Eija Tanskanen, Juhani Harjunharja, Maija Karala, Antti Kero, Jouni Envall

DÁIDAGIID GASKASAŠ OAHPUT/TEMÁOAHPUT  Dáidaga máŋggat máilmmit (KU4/TO) 
Mihttomearri: Ohcat ođđa luottaid oahppi iežas dáiddalaš ovdanbuktimii ja dahkat vuođu suvdilis ovttas luovvamii geasselogahatjoavkkuin ja luondduin.
Sisdoallu: Temán lea eallingelbbolaš planehtamet, man lahkonat diehtaga ja dáidaga gaskasaš vuorrováikkuhusain. Gazzat dieđu maiddái sápmelaš máilmmigovas ja nástealmmi mytologiijas. Kurssas oahpásmuvvat earret eará máŋggaáiccu dáiddavugiide, proseassalágánvuhtii ja earálágan vugiide govvidit áiggi ja leat mielde. Sátnevuoruid gullat maiddái paleo-, bio- ja videodáidagis.
Oahpaheaddjit: Mirja Hiltunen, Antti Hannula, Oona Herranen ja Brita Turunen

Eará prográmma

Eahkedis lea vejolaš lášmmohallat sirkusakrobatihkain, sávdnut ja filosoferet dollagáttis, ja ráhkkanit oktasaš loahppaávvudeapmái. Gárvvásmuvvan dujiin čohkkejuvvo čájáhus, mii rahppojuvvo maiddái álbmogii. Luosto Soi -dáhpáhusa loahppakonsearta gullá geasselogahaga oassálastinmáksui.

Arktisen aikavaelluksen kartta ja aiheet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *