ASTRO-
BIOLOGIAN
KESÄLUKIO

Tuorla, Kaarina
7.–12.6.2023

Kesälukio on valitettavasti peruttu, sillä se ei saanut hakemaansa rahoitusta.

 

KOHDERYHMÄ
Lukiolaiset, lukioon siirtyvät ja muut toisen asteen opiskelijat

REHTORI
FT, dosentti Kirsi Lehto

JÄRJESTÄJÄ
Aikavaellus ry

LISÄTIETOJA
Kirsi Lehto, klehto@utu.fi, 050 338 2824.
Lue lisää kesälukiosta: astrobiologia.fi. Lue lisää aikavaelluksesta.

KESÄLUKIOON HAKEMINEN
Täytä lomake 15.5. mennessä. Tämän jälkeenkin voi tiedustella viime hetken paikkoja.

OSALLISTUMISMAKSU (lue lisää osallistumismaksusta)
Täysihoito (sis. opetus, majoitus, ateriat, iltaohjelma)
350 €
Ilman täysihoitoa (sis. opetus, lounas, iltaohjelma)
150 €

Peruutusehdot: Kesälukiopaikka tulee vahvistaa ja osallistumismaksu maksaa 26.5. mennessä. Vahvistamaton paikka voidaan luovuttaa varasijalla olevalle hakijalle. Vahvistuksen jälkeen osallistumisen voi perua vielä 5.6.2023 mennessä  ja anoa Aikavaellusyhdistykseltä osallistumismaksun palautusta. Jos vahvistettu kurssipaikka perutaan mainitun takarajan jälkeen, ei osallistumismaksua lähtökohtaisesti enää palauteta (pois lukien sairastumistapaukset).

Huom! Kesälukio järjestetään, jos siinä on vähintään 15 osallistujaa. Kaikki hakijat eivät välttämättä mahdu mukaan.

Aikavaellus ry logo
Logo: Turun yliopisto

Kesälukio on valitettavasti peruttu, sillä se ei saanut hakemaansa rahoitusta.

Mikä ihmeen astrobiologia? Avaruuspuisto Väisälän tiloissa, Tuorlassa, tutustumme elämän edellytyksiin maailmankaikkeudessa, erilaisissa planeettakunnissa ja planeetoilla, sekä oman eliökuntamme syntyyn ja kehitykseen täällä Maa-planeetalla.

Kesälukioissa tutustutaan elämän edellytyksiin maailmankaikkeudessa, erilaisissa planeettakunnissa ja eri planeetoilla. Erityisesti keskitytään elämän edellytyksiin, olemassaoloon ja kehityshistoriaan omalla kotiplaneetallamme.

Astrobiologian kesälukio järjestetään luonnonkauniissa miljöössä Tuorlassa, Avaruuspuisto Väisälän tiloissa. Majoittua voi viihtyisän puistomaisessa ja historiallisessa ympäristössä Tuorlan majatalossa Kuusistonsalmen rannalla.

Viimeisenä kurssipäivänä teemme kertauksenomaisen katsauksen maailmankaikkeuden, Maa-planeetan ja eliökunnan historiaan vaeltamalla 14 km pituisen aikavaelluksen, joka on maailman 14 miljardin historiaa vastaava aikajana. Vaelluksemme päätyy Turun yliopiston eläintieteelliseen museoon.

Opetus

Päivittäinen opetus muodostuu luennoista, keskusteluista ja ryhmätöistä. Päivän aiheista jutustelu jatkuu iltanuotion ympärillä.

Olisi suotavaa että opiskelijat toisivat mukanaan oman tietokoneen.

Opintojakson laajuus on 38 tuntia, joka koostuu päivittäisistä luennoista ja harjoitustöistä (5 x 5 tuntia, klo 9–15, ruokatunti 2 h), ryhmätöistä ja iltakeskusteluista (5 x 1 tuntia), sekä päätöspäivän opastetusta aikajanavaelluksesta (8 h)

TEEMAOPINNOT (FY/BI/GE) Astrobiologia (vTO1/TO)
Tavoite: Hahmottaa, miten kosminen kehitys ja planeetan olosuhteet ovat tuottaneet elämän perusedellystykset, mitä elämä on, miten se on syntynyt ja kehittynyt Maa-planeetalla, ja miten eliökunta ja planeetan olosuhteet vaikuttavat toisiinsa. Pohtia myös elämän mahdollista esiintymistä muilla taivaankappaleilla sekä teknisen sivilisaation kehittymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. 
Sisältö: Käymme läpi maailmankaikkeuden, Maa-planeetan ja sen eliökunnan historian tärkeimpiä kehitysvaiheita, ja esittelemme niitä tekijöitä, lainalaisuuksia ja prosesseja jotka ovat olleet oleellisen tärkeitä elämän olemassaolon kannalta. Näihin aiheisiin kuuluvat mm. maailmankaikkeuden synty, luonnonlait, tähtien synty, planeettakunnat, eksoplaneetat ja elinkelpoiset vyöhykkeet.
Biologian ja geologian luennoilla käsittelemme elämän määritelmää ja olemusta, ja sen olemassaolon edellytyksiä ja reunaehtoja. Esittelemme elämän syntyyn liittyviä tekijöitä, eliökunnan kehittymistä ja muuttumista aikakausien kuluessa, ja miten elämä ja Maan fysikaalinen ympäristö ovat kautta aikojen vaikuttaneet toisiinsa. Päädymme lopuksi pohtimaan ihmisen lajin nousua planeetan hallitsevaksi lajiksi, ja teknisen sivilisaation vaikutuksia planeetalla. Opetus kattaa soveltaen lukion biologian moduulin BI1 sekä syventää lukion fysiikan ymmärrystä.
Opettajat: Mm. Kirsi Lehto, Pasi Nurmi ja Aleksi Elovaara

Alustava ohjelma

1. päivä
Avaus: Opettajien ja oppilaiden esittely, sisällön esittely
Mitä astrobiologia on: elämän suhde maailmankaikkeuteen
Avaruusteknologia:
– historia viimeisen 50 v:n aikana
– tulevaisuuden näkymät ja tavoitteet
Maapallon eliökunta tänään: Ihmisen hallinnoima planeetta (kevyesti käsiteltynä!)
– Ihmisen lajin historia ja lähisukuiset lajit
– kulttuurit, taidot, ominaisuudet
Iltaohjelma: planetaario, keskustelu planeetan tilasta, avaruusetiikasta

2. päivä
Suurikokoisen ja monimutkaisen eliökunnan kehitys
Planeetan ilmaston, ilmakehän, eliökunnan ja kallioperän yhteinen kehityshistoria
Iltakeskustelu: mihin suuntaan evoluutio johtaa eliökuntaa

3. päivä
Eliökunnan varhaishistoria
– mitä elämä on? Elämän synty, evoluutio ja monimuotoistuminen
Suuret harppaukset eliökunnan historiassa
– millaiset tekijät ajavat monimutkaisuuden kehittymistä
Iltakeskustelu: elämän synnyn problematiikka

4. päivä
Maan synty, nuoren Maan olosuhteet
Planeettakunnan synty, elinkelpoiset paikat muualla planeettakunnassa
Eksoplaneetat, elinkelpoiset planeetat(?), elämän vyöhykkeet tähtien ympärillä
Iltakeskustelu: elämän etsintä planeettakunnassa

5. Päivä
Elämän olemassaolon kosmiset reunaehdot:
– aika, luonnonlait, materia, energiansiirtoreaktiot
– kosminen kehitys, tähtien synty, alkuainesynteesi
Iltakeskustelu: Elämän mahdollisuudet maailmankaikkeudessa

6. päivä:
14 km Aikavaellus + luonnontieteellinen museo

Muu ohjelma

Iltaohjelmamme sisältävät erilaisia hauskoja vapaa-ajan aktiviteetteja: katselemme planetaario-ohjelmaa, saunomme, soutelemme Kuusistonsalmella, ja istumme ja vietämme iltaa nuotiolla tai uimarannalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *