Nedan på svenska / in English below

Kuinka pandemia vaikuttaa kesälukioihin

TÄMÄ TIEDOTE PYRITÄÄN PITÄMÄÄN AJANTASAISENA

Kesälukioseura seuraa COVID-19-pandemian tilannetta Suomessa ja maailmalla, ja noudattaa rajoituksia, ohjeita ja suosituksia. Pandemia voi aiheuttaa muutoksia kesälukiotarjontaan myös kesällä 2022.

Kesälukioissa noudatetaan tarpeen mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi opetuksessa.

Muutoksia kesälukioihin 2022

Summer School in Scotland ja Summer School in England -kesälukioiden järjestymisestä kesällä 2022 ei ole vielä varmuutta. Toimintaa yritetään kaikin voimin käynnistää uudelleen EU-eron vaikutusten ja pandemian jäljiltä.

 

Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä Kesälukioseuraan

Kesälukioseura ry
Mariankatu 7 C 1
00170 Helsinki
+358 (0)9 6860 770
toimisto@kesalukioseura.fi
kesalukioseura.fi


Hur pandemin drabbar sommargymnasier

DENNA BULLETIN HÅLLAS UPPDATERAD

Sommargymnasiesamfundet övervakar COVID-19-pandemisituationen i Finland och världen över. Vi följer alla begränsningar, riktlinjer och rekommendationer. Det är möjligt att pandemin orsakar förändringar i sommargymnasier sommaren 2022.

Vid behov, i sommargymnasier följs riktlinjer för förebyggande av coronavirusinfektioner i utbildningen av undervisnings- och kulturministeriet och institutet för hälsa och välfärd.

Förändringar i sommargymnasier 2022

Det är ännu inte säkert om Summer School in Scotland och Summer School in England kan hållas sommaren 2022. Vi försöker vårt bästa att återuppta verksamheten i Storbritannien i spåren av både dess utträde ur EU och pandemin.

 

Om du har frågor, tveka inte att kontakta Sommargymnasiesamfundet.

Sommargymnasiesamfundet
Mariegatan 7 C 1
00170 Helsingfors
+358 (0)9 6860 770
toimisto@kesalukioseura.fi
kesalukioseura.fi


How the pandemic affects summer high schools

THIS BULLETIN IS KEPT UP TO DATE

The Summer High School Association is monitoring the COVID-19 pandemic situation in Finland and worldwide. We will follow all restrictions, guidelines and recommendations. Some changes may occur in the summer high school program in 2022 due to the pandemic.

If necessary, summer high schools follow any instructions for prevention of coronavirus infections at schools as given by the Ministry of Education and Culture and the Finnish Institute for Health and Welfare.

Changes in summer high schools 2022

Summer School in Scotland and Summer School in England are not confirmed yet for the summer 2022. We are working vigorously on restoring summer high school activity in the UK after the effects of both its withdrawal from the EU and the pandemic.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact the Summer High School Association:

Summer High School Association
Mariankatu 7 C 1
00170 Helsinki
+358 (0)9 6860 770
toimisto@kesalukioseura.fi
kesalukioseura.fi