Kuinka pandemia huomioidaan kesälukioissa (in English below)

TÄMÄ TIEDOTE PYRITÄÄN PITÄMÄÄN AJANTASAISENA

Kesälukioseura seuraa COVID-19-pandemian tilannetta Suomessa ja maailmalla, ja noudattaa rajoituksia, ohjeita ja suosituksia. Kaikkia kesälukioita ei toistaiseksi olla perumassa, sillä kesään on vielä aikaa.

Kesälukioiden järjestäminen

Kesälukioihin voi ja kannattaa hakea normaalisti. Tällä hetkellä Summer School in Scotland, Summer School by River Rhine ja Espanjan kesälukio on peruttu. Tiedostamme, että pitkän etäopetusjakson vuoksi moni opiskelija kaipaa tavallista kipeämmin harjoitusta ja vuorovaikutusta kesällä. Kesälukiot pyrkivät osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen, jos lähiopetusta kesällä vain on mahdollista järjestää.

Ulkomaan kesälukioiden järjestämisestä päätetään viimeistään, kun kunkin Kesälukioseuran varaaman ryhmälennon maksu erääntyy. Mikäli tuolloin on Suomessa tai kohdemaassa voimassa matkustusrajoituksia tai suosituksia olla matkustamatta, ei ryhmä lähde matkaan eikä osallistujille aiheudu peruutuskuluja, vaikka paikkansa olisikin vahvistanut. Päivämäärät ovat seuraavat:

Namibian kesälukio: 20.4. (haku päättynyt)

Språkbad på Gotland: 25.5. (haku päättyy 29.4.)

Summer School in England: 3.6. (haku päättyy 31.3.)

Summer School in Scotland ja Summer School by River Rhine joudutaan valitettavasti perumaan paikallisten yhteistyökumppanien päätöksestä. Espanjan kesälukio perutaan niin ikään aikaisen ajankohdan ja Finnairin perumien lentojen vuoksi. Haku näihin kesälukioihin on suljettu. Kesälukioihin jo hakeneille tiedotetaan asiasta sähköpostitse.

Ulkomaan kesälukioiden ennakkotapaamiset saatetaan joutua perumaan tai siirtämään myöhemmäksi.

Kansainväliset Sallan kesälukio ja Suomen kielen ja kulttuurin kesälukio järjestetään vasta loppukesästä, ja niihinkin otetaan normaalisti vastaan hakemuksia. Seuraamme myös tilannetta liittyen rajojen sulkemiseen ja jälleen avaamiseen.

Muihinkaan kotimaan kesälukioihin liittyen ei ole tällä hetkellä tiedossa olevia muutoksia.

Kevään koulutuspäivä (opettajat ja kesälukiojärjestäjät)

Kevään koulutuspäivä 4.4.2020 opettajille ja järjestäjille on peruttu. Koulutus järjestetään etänä Google Classroom -ympäristössä. Etäkoulutukseen voi ilmoittautua saman lomakkeen kautta (linkki kutsussa).

Jos sinulla on kysyttävää, voit aina olla yhteydessä Kesälukioseuraan:

Kesälukioseura ry
Mariankatu 7 C 1
00170 Helsinki
+358 (0)9 6860 770
toimisto@kesalukioseura.fi
www.kesalukioseura.fi
www.kesalukio.fi

— —

How the pandemic is taken into account in summer high schools

THIS BULLETIN IS KEPT UP TO DATE

The Summer High School Association is monitoring the COVID-19 pandemic situation in Finland and worldwide. We will follow all restrictions, guidelines and recommendations. All summer high schools are not canceled as there is still a lot of time until summer.

Organizing summer high schools

You can apply to summer high schools normally. Summer School in Scotland, Summer School by River Rhine and Espanjan kesälukio are canceled at this time. We are aware, that after a long period of remote teaching, many students are anxious for practical learning opportunities and interaction. Summer high schools both in Finland and abroad seek to meet this need, given that contact lessons will be allowed in the summer.

Whether or not summer high schools abroad are organized, will be decided by the due date of the fee of each group flight booked by the Summer High School Association. If any travel restrictions or recommendations not to travel apply in Finland or in the destination on that date, the group will not travel and participants will not have to pay cancellation fees, even after confirmation. The dates are as follows:

Namibian kesälukio: 20.4. (application closed)

Språkbad på Gotland: 25.5. (application closes 29.4.)

Summer School in England: 3.6. (application closes 31.3.)

Summer School in Scotland and Summer School by River Rhine are regrettably canceled for 2020, by the decision of our local partners, as is Espanjan kesälukio due to flight cancellations in June (Finnair). Application is closed. All current applicants will be informed via email.

The international Sallan kesälukio and Suomen kielen ja kulttuurin kesälukio will not take place before July-August, and applications are accepted as usual. We are following closely the progress of closing and re-opening the boarders of Finland.

There are currently no changes concerning other summer high schools in Finland either.

Spring training day (teachers and summer high school organizers)

The spring training day 4/4/2020 for teachers and organizers is canceled. Training is organized remotely on our Google Classroom -platform. Please sign up for the remote training via the same form (url in the invitation).

 

If you have any questions, please don’t hesitate to contact the Summer High School Association:

Summer High School Association
Mariankatu 7 C 1
00170 Helsinki
+358 (0)9 6860 770
toimisto@kesalukioseura.fi
www.kesalukioseura.fi
www.kesalukio.fi