Sallan kesälukio

Salla 1.—15.7.2018

Huomaathan, että tämä on esittely kesän 2018 kesälukiosta.

 

Kohderyhmä
Lukioon siirtyvät nuoret, lukiolaiset, muut toisen asteen opiskelijat ja aikuisopiskelijat, kansainvälisyydestä, luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneet

Kesälukioon hakeminen
Täytä hakulomake verkossa 1.6. mennessä tai lähetä tiedot sähköpostitse Sirkka Takkuselle (sirkka.takkunen (at) salla.fi). 

Osallistumismaksu (lue lisää)
Täysihoito: 450 €/1-2 kurssia, 500 €/3 kurssia
(sis. opetus, majoitus, ateriat, Rovaniemen ja Pienen karhunkierroksen retket)
Ilman majoitusta ja ruokailuja: 60 € / kurssi
(sis. opetus, Rovaniemen ja Pienen karhunkierroksen retket)

8.6. mennessä tehty peruutus on ilmainen. 9.6.–30.6. tehdyistä peruutuksista veloitetaan 100 euroa. 31.6. alkaen tehdyistä peruutuksista veloitetaan puolet osallistumismaksusta.

Rehtori
Sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas

Järjestäjä
Sallan lukio ja Sallan kansalaisopisto

Lisätietoja
Lisätietoja antaa Sirkka Takkunen, puh. 040 125 7035, sirkka.takkunen@salla.fi.

Huomaathan, että tämä on esittely kesän 2018 kesälukiosta.

 

Tule Sallaan opiskelemaan kansainvälisessä seurassa ja nauttimaan Lapin eteläosan kesäisestä luonnosta ja pohjoisen valoisuudesta!

Tarjolla on kieliä, matematiikkaa, taito- ja taideaineita, teemaopintoja ja kansainvälistä meininkiä! Kesälukioomme osallistuu opiskelijoita eri puolilta Eurooppaa, joten pääset halutessasi hiomaan vieraiden kielten suullista taitoasi. Kesälukion aikana teemme retken Rovaniemelle. Yhden päivän vietämme Pienellä karhunkierroksella Oulangan kansallispuistossa patikoiden.

Opetus

Voit valita korkeintaan 2-3 kurssia siten, että jokainen kurssi on eri aineryhmästä (A, B ja C). Huomaa kuitenkin, että jos valitset kolme kurssia, opiskelet tiiviisti aamusta iltaan. Kunkin kurssin tuntimäärä on 38. Kurssi toteutuu, jos sille ilmoittautuu vähintään kuusi osanottajaa.

Aineryhmä A

SUOMI TOISENA TAI VIERAANA KIELENÄ

Suomen kielen alkeet
Kurssilla opitaan suomen kielen alkeet ja harjoitellaan sekä puhumista että kirjoittamista.

Suomen puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (S27)
Opiskelija kehittää kykyään käyttää suomen kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kerrataan myös suomen kielen lausetyyppejä ja tutustutaan puhekielen erityispiirteisiin.

KUVATAIDE

Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)
Tavoitteena on, että opiskelija tutkii ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön. Kurssilla tutustutaan ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistöön ja kuvastoon sekä luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaisiin ilmiöihin.

Aineryhmä B

ENGLANTI

Englannin johdantokurssi lukioon siirtyville (ENAvalm) Huom! Kurssi on täynnä.
Kurssilla kerrataan englannin peruskielioppia ja harjoitellaan kielen puhumista arkipäivän tilanteissa. Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa aikaisempaa osaamistaan, jotta siirtyminen lukio-opintoihin helpottuisi.

Kestävä elämäntapa (ENA7)
Opiskelija analysoi globaaleja uhkakuvia ja ekologiseen tilaan vaikuttavia tekijöitä, hallitsee ekologiaan liittyvää sanastoa, syventää kaikkien kielen osa-alueiden hallintaan ja valmistautuu päättökokeeseen. Kurssilla analysoidaan ja tuotetaan eri tekstilajien tekstejä ja jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä.

TEEMAOPINNOT

Ruoanlaiton kemia (TO1/TO2)
Teorian ja käytännön kautta kurssilla havaitaan, että ruoanlaitto on leikkimistä kemialla. Kurssilla lähestytään ruoanlaittoa luonnontieteellisen tutkimuksen näkökulmasta, valmistetaan ruokaa ja nautitaan siitä. Selvitellään syitä erilaisiin ruoanvalmistuksessa tapahtuviin ilmiöihin.

Aineryhmä C

MUSIIKKI

Musiikkiprojekti (MU5)
Kurssilla suunnitellaan, harjoitellaan ja esitetään musiikillinen projekti. Lisäksi soitetaan ja lauletaan osallistujien mieltymyksien mukaan.

MATEMATIIKKA

Pitkän matematiikan abikurssi (MAAabi)
Kurssilla kerrataan lukion pitkän matematiikan kurssien sisältöjä tavoitteena pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen valmistautuminen.

TEEMAOPINNOT

Luonto-osaaminen (TO1/TO2)
Kurssilla opetellaan tuntemaan pohjoisen luonnon erityispiirteitä, liikkumaan ja selviytymään luonnossa.

Muu ohjelma

Kesälukion hintaan kuuluu tutustuminen Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museoon sekä kesälukion avustajien suunnittelema ilta- ja vapaa-ajantoiminta. Kesälukion aikana järjestetään maksuttomia retkiä Sallatunturin huipulle, Pienelle karhunkierrokselle sekä Rovaniemelle.

”It was amazing, exciting and memorable!!!”

Sallan kesälukiolainen 2017

 

”I liked the school lessons the best. The teachers were very nice and helpfull as well. Meeting and making new friends was one of my favourite things at the camp, and learning about the different cultures of the different countries. But my absolute favourite was when we went hiking… or let me rather say I loved everything about the summer high school.”

Sallan kesälukiolainen 2017

Vastaa